Tekst Jelle van der Meulen

Beeld ANP Foto

Hoezo troosteloze Vinex-locatie?

Icoon van klimaatadaptatie, zul je bedoelen

Leidsche Rijn was zijn tijd ver vooruit. Nu klimaat­adaptief bouwen een vlucht neemt, dient de Utrechtse wijk als voorbeeld voor andere bouwprojecten. Je kunt er goed zien dat wonen op een Vinex-locatie mooier en beter kan zijn dan vaak wordt gedacht.

Veel groen, wadi’s en water dat in het gebied blijft en hergebruikt wordt: veel van de methoden die nu worden toegepast bij de bouw van nieuwe wijken, waren in de jaren 90 al aanwezig bij de aanleg van Leidsche Rijn. ‘De hele wijk is ingericht om met veranderende omstandigheden te kunnen omgaan,’ zegt Constantijn Jansen op de Haar, dagelijks bestuurder bij hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. ‘Dat was destijds uniek. Niet alleen door het resultaat, maar vooral door de manier van samenwerken.’

‘Klimaatverandering houdt zich niet aan normen of modellen’

Leidsche Rijn is veel groener dan je zou denken

Samen keten Want al snel was duidelijk: klimaatadaptatie kun je niet alleen doen. Bij de aanleg van Leidsche Rijn zetten het hoogheemraadschap en de gemeente pal naast elkaar een keet neer, wat zorgde voor een vruchtbare samenwerking. ‘Dat was de eerste stap: samen werken aan klimaatadaptatie, elkaar stimuleren ermee bezig te zijn,’ legt Jansen op de Haar uit. ‘Momenteel zitten we in een nieuwe fase, waarin wij als hoogheemraadschap nog wel stimuleren, maar de markt en gemeente het verder vooral zelf moeten doen.’ Het hoogheemraadschap handelt nu dus vooral achter de schermen, door gemeenten te benaderen die bezig zijn met klimaatadaptief bouwen. ‘Leidsche Rijn dient als lichtend voorbeeld in de regio van hoe je het zou kunnen doen,’ legt Jansen op de Haar uit. ‘Ieder gebied is natuurlijk anders; het veenweidegebied heeft andere kenmerken dan de Utrechtse Heuvelrug, om maar iets te noemen. Maar klimaatverandering komt. Sterker nog, het is er al. Daar moeten we ons zo snel mogelijk op aanpassen, zodat bewoners en gebruikers van gebouwen gewoon een fijne, veilige plek hebben.’

Groter en beter De hevige regenval in Limburg van juli dit jaar liet zien dat extreme weersomstandigheden zich sneller aandienen dan verwacht. ‘Klimaatverandering houdt zich niet aan onze normen of modellen,’ weet Jansen op de Haar. ‘Ga je ermee aan de slag, dan raad ik je van harte aan robuuster te werken dan de norm vereist. Doe het net iets groter, net iets beter dan eigenlijk de bedoeling is.’ Leidsche Rijn blijft intussen een wijk die continu in ontwikkeling is. ‘Ongetwijfeld is de wijk over 20 jaar juist weer achterhaald,’ lacht Jansen op de Haar. ‘Maar hij dient ondertussen wel als voorbeeld, waar weer nieuwe ideeën en ontwikkelingen uit voortkomen. Bovendien heerst er weleens angst en onzekerheid over klimaatadaptatie, er zijn veel doembeelden over. Door het gewoon te laten zien, toon je aan dat de werkelijkheid een stuk beter en mooier is dan vaak wordt voorgesteld.’

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel