Tekst Jelle van der Meulen

Beeld Shutterstock

Netwerken voor droge voeten

Met de netwerkstrategie klimaatadaptatie zoeken waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet, als uitvoeringsorganisatie van het waterschap, naar intensieve samenwerking met andere partijen. Hoognodig, want klimaatadaptatie is bij uitstek een opgave dat sectoren overstijgt. ‘We zijn nooit de hoofdgast op het feestje, maar water komt uiteindelijk altijd om de hoek kijken.’

Overstroming. Hitte. Hoosbui. Stuk voor stuk woorden die het belang van klimaatadaptatie een stuk concreter maken dan de eigenlijke benaming, aldus Peter Smit, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. ‘Adaptatie is een lelijk woord, dat spreekt de buurman of de ondernemer niet aan. En waterveiligheid is in Nederland zo vanzelfsprekend geworden dat we weleens vergeten dat we hard moeten werken om ook in de toekomst klimaatbestendig te zijn. Een hoosbui of overstroming herinnert mensen daaraan.’

‘Waterschappen mogen wel wat meer uit hun schulp kruipen’

Ook in de toekomst moeten we werken om klimaatbestendig te zijn

Netwerkstrategie Klimaatadaptatie raakt meestal verschillende sectoren en partijen tegelijk: het waterschap, de gemeente, en bijvoorbeeld de bouwsector of de agrariërs. ‘Meer nog dan bij andere vraagstukken is klimaatadaptatie dan ook gebaat bij samenwerking met alle partijen in het gebied,’ legt Martine Lodewijk uit, die programmanager klimaatadaptatie is bij Waternet. ‘Extreem weer ligt in het verlengde van onze kerntaken en we zijn gewend samen te werken met meerdere partners. Het was logisch dat de waterschappen het voortouw namen in de netwerkstrategie klimaatadaptatie.’ Met de netwerkstrategie werkt het waterschap samen met publieke en private partijen aan een klimaatbestendige regio. Dat ging aanvankelijk bepaald niet vanzelf, vertelt Smit. ‘Het waterschap is nooit de hoofdgast op het feestje, of het nu gaat om woning-, wegen- of stationbouw. Maar uiteindelijk komt bij elk onderdeel van ruimtelijke ordening water vroeg of laat om de hoek kijken. Op basis van de inhoud hebben we daarom een plek aan tafel weten te krijgen.’

Eropaf De brede samenwerking binnen de netwerkstrategie heeft gezorgd voor een verscherping van de rol van de waterschappen, meent Lodewijk. ‘Wij hebben een beter gevoel ontwikkeld voor wat wij als waterschap kunnen toevoegen aan wat een gemeente of koepelorganisatie doet. In Hilversum hebben we samen met de gemeente klimaattuinen aangelegd. De gemeente heeft lokale connecties en kent de inwoners, wij de ervaring uit eerdere projecten om tuinen klimaatbestendig te maken. Zo kom je samen tot een goed programma.’ Mensen en groeperingen samenbrengen, dingen vlot trekken, resultaten boeken: daar zijn waterschappen goed in en trots op, zegt Smit. ‘Maar we mogen wel wat meer uit onze schulp kruipen. Breng nou ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar de waterwensen en -belangen onder de aandacht van de gemeente en de politieke partijen, zodat klimaatadaptatie hoog op de agenda komt. We mogen bescheiden zijn, maar we zijn bezig met ingenieuze dingen. Ga eropaf en deel die!’

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel