Beeld Dimitry de Bruin

Natuurlijke klimaatbuffers

Werken aan een klimaatbestendig Nederland

Met natuurlijke klimaatbuffers kunnen we een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland. Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering, waar mens en natuur van profiteren.

Soorten klimaatbuffers

Biobouwers

Gebruik van organismen om sediment vast te leggen en/of golfslag te remmen

Koolstof-sink

Koolstofopslag in organische stof, moerasvorming

Groene airco

Temperatuurverlaging door natte natuur om de stad

Natuurlijke spons

Vasthouden water bovenloops

Levende kust

Natuurlijke duinen met stuivend zand, zandbanken en groeiende kwelders als kustbescherming

Groenblauwe ruimte

Natuurlijke overstromings-gebieden bergen het water bij hevige neerslag en piekafvoeren

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel