Rogier van der Sande


Samen waterbewust

De verkiezingen stonden dit jaar in het teken van de coronapandemie. We zijn op veel fronten geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Ondertussen is een sluipende watercrisis ophanden, die niet valt op te lossen met een vaccin. Het steeds extremere weer maakt dat het huidige waterbeheer tegen grenzen aanloopt en we meer moeten inzetten op het vasthouden van water en bijvoorbeeld het aanleggen van klimaatbuffers. Daarnaast zijn er nog vele andere opgaven die een claim op de ruimte leggen, zoals de woningbouwopgave en stikstofproblematiek. Hoe zorgen we ervoor dat een leefbaar en veilig Nederland voor toekomstige generaties niet onder water komt te staan? De waterschappen investeren de komende jaren meer dan ooit tevoren, namelijk ruim 1,7 miljard euro per jaar, in projecten voor sterkere dijken, een betere waterhuishouding en schoon water. Hiermee geven we een impuls aan de waterbouw en dragen we er bovendien aan bij om groen uit deze crisis te komen. Dit is nodig om Nederland veilig en leefbaar te houden. Bij het nieuwe kabinet en medeoverheden dringen de waterschappen erop aan om bij nieuwbouwprojecten een schrijnend watertekort of een verpletterende hoosbui niet af te wachten, maar preventief watervriendelijke en klimaatbestendige keuzes te maken. In de regio is hiervoor meer samenwerking en regie nodig (een gebiedsgerichte aanpak). Van het nieuwe kabinet vragen we water leidend te laten zijn in de ruimtelijke inrichting van Nederland. Daarbij willen we niet dweilen met de kraan open, maar moeten we ook in economisch zware en onzekere tijden blijven investeren in het verduurzamen van ons werk in de strijd tegen klimaatverandering. Om bij te dragen aan een duurzaam Nederland worden waterschappen zelf circulair, energie- en zelfs klimaatneutraal. We vragen een nieuw kabinet om fiscale en juridische belemmeringen, zoals de afvalstatus van teruggewonnen grondstoffen, weg te nemen. Om Nederland aardgasvrij te maken, doet een nieuw kabinet er goed aan de potentie van aquathermie en biogas van de waterschappen optimaal te benutten door de huidige pilots op te schalen. De waterschappen roepen op om waterbewuste, toekomstbestendige keuzes te maken. Deze keuzes kosten in de praktijk meer geld en vragen meer aandacht dan er nu voor is. Wanneer we deze keuzes echter voor ons uitschuiven, zadelen we volgende generaties op met onbedwingbaar grote problemen. In deze speciale uitgave van Het Waterschap nemen we u graag mee in het werk van de waterschappen en de opgaven van de komende jaren. We laten u kennismaken met de mensen achter dit werk, laten onze samenwerkingspartners aan het woord en geven inzicht in onze ambities en organisatie. Als voorzitter van de Unie van Waterschappen kijk ik er naar uit om samen met u die belangrijke, klimaatbestendige keuzes te maken, waardoor we de rekening en de problemen niet bij onze kinderen en kleinkinderen neerleggen.

Rogier van der Sande is voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel