Tekst Harmke Berghuis

Beeld Merlin Daleman

Kamerleden aan het woord

Waterbeheer... of meer?

In 2025 willen de waterschappen 100 procent energieneutraal zijn. Ze zetten in op windmolens, zonneweiden en het opwekken van biogas. En op het ontwikkelen van innovaties zoals aquathermie – thermische energie uit water – als nieuwe warmtebron voor bijvoorbeeld woonwijken. Maar is dat wel een taak van de waterschappen? Mogen waterschappen investeren in duurzaamheid en taken uitvoeren die buiten hun traditionele waterbeheertaken vallen?

Gerelateerde artikelen