Tekst Noortje van Zijl

Nieuwe garde in waterschapsbestuur

Jong... Maar zeker niet onervaren

Ze halen de gemiddelde leeftijd in hun besturen flink naar beneden. Anieke Kranenburg, Bas Knapp, Bas Peeters en Luuk Zaal vertellen ons waarom ze op jonge leeftijd actief zijn geworden bij een waterschap.

Het korte antwoord van al deze jonge bestuurders op die vraag: klimaat­verandering. Net als alle jongeren zullen zij meer met de gevolgen daarvan te maken krijgen dan hun ouders en grootouders. Daarom vinden ze het des te belangrijker dat de stem van jongeren goed wordt vertegenwoordigd. Wie nu keuzes in het waterbeheer maakt en voor wie deze keuzes gevolgen hebben, loopt nog niet genoeg gelijk. Dat moet beter in balans worden gebracht. Bovendien, in de woorden van Bas Knapp: ‘Je hoeft geen 40 jaar ervaring te hebben om mee te praten.’

Langetermijndenken

Maar waarom dan juist actief bij een waterschap? In vergelijking met bijvoorbeeld de gemeenteraad kijkt een waterschap wat meer naar de lange termijn, aldus Bas Peeters. Dat vindt hij belangrijk, want juist dat langetermijn­denken heeft gevolgen voor zijn toekomst en die van andere jongeren.

Anieke Kranenburg is 28 jaar en algemeen bestuurder bij waterschap Vechtstromen. Ze woont in Enschede en volgt een PhD in energy storage governance aan Tilburg University.

Bas Peeters is 25 jaar en dagelijks bestuurder bij waterschap De Dommel. Hij woont in Boxtel en heeft schoon water in zijn portefeuille, met onder andere microplastics, medicijnresten en duurzaam omgaan met gezuiverd rioolwater.

Meerwaarde Wanneer jongeren vroeg in contact komen met water en het waterschap, kan dat een extra stimulans zijn. Zo was de interesse van Luuk Zaal gewekt toen hij mensen van het waterschap zag werken aan de dijk waarop hij woonde. Anieke Kranenburg kreeg tijdens haar studie uitleg over wat waterschappen doen. Daardoor realiseerde ze zich dat ze bij de waterschappen moest kijken toen ze besloot zich in te willen zetten voor de maatschappij. Alle vier zijn ze het erover eens dat het een meerwaarde heeft om jonge mensen in het waterschapsbestuur te hebben. Want die hebben een andere visie en kunnen daardoor zaken inbrengen die nog niet eerder zijn ingebracht. Bas Peeters: ‘We moeten een aanpak niet blijven herhalen, puur omdat we het altijd al zo deden. Dat iets jaren geleden goed werkte, biedt geen garantie voor de toekomst. Mensen met een frisse blik kunnen helpen om verder te kijken.’

Vruchten plukken Verder hebben jonge mensen een andere perceptie van tijd. Immers, 5 jaar is een lange tijd waarin veel kan gebeuren als je jong bent: afstuderen, een nieuwe baan, verhuizen, kinderen krijgen. Toch worden deadlines bij belangrijke afspraken te gemakkelijk met 5 jaar verschoven. Dat voelt voor de jongeren soms vreemd aan. Anieke Kranenburg: ‘Wij zullen er over 50 jaar waarschijnlijk nog zijn. En kunnen ook over 50 jaar de gevolgen ervaren of de vruchten plukken van het beleid van nu.’

Bas Knapp is 23 jaar en dagelijks bestuurder bij het hoogheemraadschap van Rijnland. Hij woont in Noordwijkerhout en heeft waterveiligheid en waterketen in zijn portefeuille, waaronder primaire keringen, kustbeleid en rioolwaterzuivering vallen. Hij doet daarnaast een master staats- en bestuursrecht.

Luuk Zaal is 22 jaar en algemeen bestuurder bij het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Hij woont in Broek in Waterland en is ook actief in de gemeenteraad van Waterland. Verder werkt hij als adviseur in de publieke sector bij KokxDeVoogd.

Instagram Er zouden meer leeftijdgenoten in het bestuur van een waterschap moeten zitten, vinden de jonge bestuurders. Maar de vraag is: hoe krijg je dat voor elkaar? Bas Knapp: ‘Wanneer we het hebben over het vergroten van waterbewustzijn bij jongeren, wordt door oudere collega’s bijvoorbeeld aan Facebook gedacht. Dan moet ik vertellen dat jongeren vaak geen Facebook meer hebben.’ Het is hun doel om eraan bij te dragen dat meer jongeren actief worden bij het waterschap. Alleen is dat nog niet zo gemakkelijk wanneer die jongeren niet eens weten wat een waterschap doet. Luuk Zaal: ‘Dat kun je hen ook niet kwalijk nemen. De waterschappen hebben het goed geregeld en als wij ons werk goed doen, hoor je niet van ons.’ Maar dat moet anders. De jonge bestuurders vertellen daarom bijvoorbeeld via Instagram alles over de waterschappen en wat hun werk inhoudt. Anieke Kranenburg heeft alvast een mooi doel: bij de volgende waterschaps­verkiezingen niet weer de jongste bestuurder zijn. Na dit interview is er een WhatsApp-groep gestart met jonge waterschaps­bestuurders. Hierin kunnen zij hun ervaringen delen en bespreken hoe ze meer jongeren warm krijgen voor het waterschap.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel