Beeld Dimitry de Bruin

Infographic

Wat als ‘de waterbom’ elders was gevallen?

Wat als de extreem zware neerslag in juli 2021 niet in Limburg maar elders in Nederland was gevallen? Onderzoekers van Deltares hebben onderzocht wat de gevolgen zouden zijn, zodat we beter zijn voorbereid op dit soort weersextremen.

De berekeningen laten zien dat het getroffen gebied tot grootschalige en vooral ook langdurige (meer dan een week) wateroverlast­situaties zou leiden. Plaatselijk zou dit doorbraken van regionale of zelfs primaire waterkeringen tot gevolg kunnen hebben.

In polder-boezemsystemen zouden waterbeheerders maalstops afkondigen om de boezemkades te beschermen, waardoor er langdurig water zou blijven staan op weilanden en akkerlanden en zelfs in woongebieden. Het is plausibel dat de totale schade kan oplopen tot meer dan een miljard euro. In het geval van doorbraken van waterkeringen kunnen zelfs dodelijke slachtoffers vallen.

De neerslaggebeurtenis van juli 2021 was zeer extreem. Bij een verplaatsing naar het noorden zou een gebied zo groot als de helft van Nederland te maken krijgen met meer dan 110 mm regen in 48 uur.

Deel dit artikel