Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld Branko de Lang

Kiezen op grond van data in plaats van gevoel

Grow with the Flow

Droogte is een steeds groter probleem. Hoe ga je het beste om met het beschikbare water? In het consortium Grow with the Flow werken de water­schappen Aa en Maas en Vallei en Veluwe met een aantal partners samen aan een digitaal platform dat telers per perceel inzicht geeft in de hydro­logische condities van hun grond. Dat helpt hen te bepalen wanneer, waar en in welke mate ze kunnen beregenen. Het waterschap krijgt hierdoor veel meer inzicht in de vochthuishouding van het werkgebied.

In het project werken de twee water­schappen samen met kennisinstellingen Deltares en Wageningen University & Research, IT-bedrijven Capgemini en Milan Innovincy, verzekeraar Achmea en aardappel­producent LambWeston/Meijer. ‘We hebben een real-time model gemaakt waarin we tal van gegevens verwerken,’ vertelt Joost van Dijk van waterschap Aa en Maas. Als onderzoeker bodem, water en meteo is hij bij Grow with the Flow betrokken. ‘Data over bodem, grondwaterpeil, gewassen, het weer, verdamping en dergelijke. Veel van die gegevens komen uit landelijke databases en uit ons regionale grondwatermodel. De boeren die meedoen geven door wat ze op welk perceel verbouwen en houden bij waar, wanneer en hoeveel ze beregenen. Grow with the Flow berekent tot 10 dagen vooruit wat ze kunnen verwachten.’

Beregenen ‘Het systeem helpt me op het juiste moment en op de juiste manier te beregenen,’ zegt aardappelteler Daan Janssen uit Escharen, bij Grave, die meewerkt aan de lopende testfase van Grow with the Flow. Hij is tevreden over de werking. ‘Vroeger besloten we op gevoel om te beregenen, nu krijg ik een advies op grond van data. Die data helpen me bij het maken van een keuze. Het kan zo zijn dat het economisch gezien niet nodig of wenselijk is. We moeten beter omgaan met water, niet te veel of te weinig gebruiken. Beregenen is een gevoelig punt bij velen. Dankzij Grow with the Flow kan ik beter uitleggen waarom ik wel of niet besluit te beregenen. Uiteindelijk praten we wel over de voedselproductie.’

Opschalen Van Dijk: ‘Het idee om beter inzicht in de hydrologische condities te krijgen, ontstond in 2018. Het platform is sinds 2020 operationeel. We testen het samen met vier telers in ons eigen gebied en met vier in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe. Die samenwerking levert ons meer inzicht op. Komend jaar doen er vijf telers mee voor Aa en Maas en vijftien voor Vallei en Veluwe en dat willen we daarna verder opschalen naar andere gebieden. We zijn op zoek naar meer waterschappen die mee willen doen!'

Grow with the Flow is mogelijk gemaakt door bijdragen van consortiumpartijen, TKI-Agri&Food en TKI-Deltatechnologie. Meer informatie is te vinden in de eindrapportage van Grow with the Flow, of via growwiththeflow@deltares.nl/Edwin Snippen (coördinator Grow with the Flow).

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel