Mobiele Kaumera-installatie in Utrecht

Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld GEA

Bij de rioolwater­zuiverings­installatie van het hoogheem­raadschap De Stichtse Rijnlanden in Utrecht staan sinds kort enkele containers: de eerste mobiele installatie om de grondstof Kaumera te winnen uit slib. Een belangrijke stap op weg naar een innovatief, circulair product.

Kaumera is een biobased grondstof, die onder andere als bindmiddel gebruikt wordt. Het wordt gewonnen uit slib dat afkomstig is van het Nereda®-waterzuiveringsproces. Nereda-slib bestaat uit korrels, die onder andere Kaumera bevatten, een grondstof die volledig afbreekbaar is en bijvoorbeeld chemische polymeren kan vervangen. ‘De Stichtse Rijnlanden omarmt hergebruik van stoffen en wil bijdragen aan de circulaire economie,’ zegt Erik Rekswinkel, proces­technoloog bij het hoogheemraadschap en betrokken bij de toepassing van Nereda-technologie. ‘De winning van Kaumera uit slib van onze rwzi in Utrecht Overvecht past daar goed bij.’

Portugal Kaumera wordt ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen waterschappen, wetenschap en bedrijfsleven. De installatie in Utrecht is niet de eerste in Nederland, er wordt al Kaumera gewonnen bij rwzi’s met Nereda-technologie bij waterschap Rijn en IJssel in Zutphen en waterschap Vallei en Veluwe in Epe. Maar die installaties zijn niet eenvoudig te verplaatsen en die in Utrecht wel. Dat heeft belangrijke voordelen, zegt prof. dr. Mark van Loosdrecht, hoogleraar milieubiotechnologie en waterzuivering aan de TU Delft en “geestelijk vader” van Nereda en Kaumera. ‘We kunnen daardoor op verschillende plaatsen testen in welke hoeveelheden Kaumera kan worden gewonnen en wat de kwaliteit ervan is. De samenstelling van rioolslib is overal anders, dat kan invloed hebben op het product. Met een verplaatsbare installatie kunnen we dat op elke plek waar Nereda-waterzuiveringstechnologie wordt gebruikt onderzoeken.’ De containers blijven 3 maanden in Utrecht staan, daarna gaan ze naar Portugal voor een proef bij Faro. Van Loosdrecht: ‘Dat ligt aan zee. Er zit daar meer zout in het afvalwater en daardoor is de Kaumera-samenstelling waarschijnlijk anders.’

‘Met test before you invest wil GEA klanten helpen om sneller betere beslissingen te nemen’

Test Ook in Nederland zijn er verschillen in het afvalwater, constateert Steven de Boer, accountmanager bij GEA, een bedrijf dat onder meer een decanter en een separator heeft geleverd voor de installatie in Utrecht. ‘Onze apparatuur wordt ook gebruikt in Zutphen en Epe. In Zutphen wordt Kaumera gewonnen uit afvalwater van de zuivelindustrie. In Epe en Utrecht gebruikt men voornamelijk rioolwater. Onderzoek moet onder andere duidelijk maken of Kaumera op een economisch rendabele manier en schaal kan worden gewonnen. De door GEA geleverde mobiele installatie is hierbij essentieel om op industriële schaal te testen, zonder grote investeringen. We willen onze klanten helpen om sneller betere beslissingen te nemen met ons test before you invest-concept. En vanuit duurzaamheidsperspectief is haast geboden en daar dragen we graag aan bij.’ Erik Rekswinkel vult aan: ‘Onze rwzi Utrecht is in 2019 volledig vernieuwd. Het is de grootste Nereda-installatie in het land, met een omvang van 400.000 inwonerequivalenten. Het ligt om die reden voor de hand om de schaalbaarheid en kwaliteit van Kaumera-winning hier te onderzoeken. Of dat economisch rendabel is, zal moeten blijken. Maar dat is voor ons als hoogheemraadschap niet de enige overweging, onze maatschappelijke betrokkenheid weegt zwaar. Het restmateriaal dat overblijft na het proces is trouwens ook interessant. Wat zit daar precies in? En kunnen we daar misschien ook nog wat mee doen? Wij vinden het belangrijk om het hele proces te optimaliseren.’ De mobiele testinstallatie kan gebruikt worden om ook deze aspecten verder te ontwikkelen. Meer info? Mail naar info@Kaumera.com of ga naar Kaumera.com.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel