Tekst Marc Notebomer Beeld InterCoach

Coaching door collega’s 

‘Het is mooi om anderen een steuntje in de rug te geven’

Of je nu een nieuwe stap in je loopbaan overweegt of problemen hebt met andere medewerkers. Waar kun je beter terecht met werkgerelateerde vragen dan bij collega’s? Bij InterCoach zijn vierhonderd ambtenaren opgeleid om hun collega’s te ondersteunen in hun werk en loopbaan.

InterCoach is onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De deelnemers zijn ervaren ambtenaren, die na een proeve van bekwaamheid toetreden tot een pool van coaches. Ze werken door het hele land, van Groningen tot Limburg en van Den Haag tot Nij Beets. Jan Piet van Berkel is manager bij InterCoach. ‘Het gaat dus niet om fulltime HR-mensen die coachen vanuit hun vakgebied,’ legt hij uit, ‘maar om “gewone” ambtenaren die zelf ook een drukke baan hebben en hun ervaring gebruiken om anderen te begeleiden. Het is een diverse groep mensen, met heel verschillende achtergronden. Ook hebben we veel coaches die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies en waterschappen.'

Therapie De trajecten van InterCoach zijn altijd werkgerelateerd. Van Berkel: ‘Het gaat dus om zaken als: hoe houd ik alle ballen in de lucht of hoe stuur ik een bepaald project aan? Of hoe kan ik voorkomen dat ik uitval? Natuurlijk komen privéproblemen ook aan de orde, maar voor alle duidelijkheid: we geven geen therapie.’ In september start InterCoach met een nieuwe opleiding tot coach voor leidinggevenden. ‘Daarmee willen we zoveel mogelijk mensen bij de rijksoverheid en gemeenten bereiken maar vooral ook bij provincies en waterschappen,’ legt Van Berkel uit. ‘Dat interbestuurlijke heeft toegevoegde waarde omdat je zo de mogelijkheid geeft een kijkje te nemen in de keuken van andere overheden.’

Voordelen Vanuit de waterschappen zijn al meerdere coaches actief bij InterCoach, zoals Joke Goedhart, secretaris-directeur van De Stichtse Rijnlanden, en Wouter Slob, secretaris-directeur van Zuiderzeeland. En ook Bart van den Berg voert sinds 2017 coachingstrajecten uit, eerst als directeur bij Rijkswaterstaat en sinds 2019 als directeur bij waterschap Limburg. ‘Iemand heeft de behoefte om een volgende carrièrestap te maken maar vraagt zich af wat die zou moeten zijn,’ legt hij uit. ‘Hoe kan diegene daar richting aan geven? Hoe vind je een balans tussen ambitie en de thuissituatie? Het zijn breed levende vragen die velen zullen herkennen. Ook ik. Je krijgt andere perspectieven aangereikt en leert zaken van meerdere kanten te bekijken. Daarmee kan ik in mijn eigen werk mijn voordeel doen.’ Van den Berg en zijn medecoaches worden goed begeleid door InterCoach. ‘Nadat je je opleiding hebt afgerond, leg je een proeve van bekwaamheid af. En als je een aantal trajecten hebt gedaan, komen ze langs: hoe heb je jezelf ontwikkeld? Kunnen we je ondersteunen of zijn er leerpunten? Ook is er een intervisiegroep van coaches in de regio, waarmee we casussen doornemen en sparren. Dat zijn heel nuttige gesprekken.’ Van den Berg raadt waterschappers met nadruk aan om coach te worden. ‘Het is mooi om collega’s een steuntje in de rug te geven en de kans te krijgen om ze te helpen zonder resultaatverplichtingen.’

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel