Internationale samenwerking in beeld

Rondje Europa

Het werk van Nederlandse ambtenaren wordt beïnvloed door de Europese Unie (EU). Tegelijkertijd is het voor veel van hen niet altijd helder hoe Europese regelgeving en beleid tot stand komen. In de MOOC Waar is Europa van? staan onder andere de inrichting, verantwoordelijkheden, kansen en beperkingen van de Europese Unie centraal. De kijker krijgt antwoord op de vraag hoe vraagstukken rond de interne markt, vergroening, Europese digitalisering en transparantie doorwerken op nationaal niveau.

Het proces van Europese besluitvorming wordt uitgelegd door “een rondje te maken” langs de belangrijkste organen van de Europese Unie. ‘Soms is het zo dat wij in Nederland iets al hebben geregeld, terwijl dat in een andere lidstaat nog niet zo is,’ zegt Liesje Schreinemacher, lid van het Europees Parlement namens de VVD. ‘Als je het in heel Europa goed geregeld wilt hebben, zul je een minimale wetgeving voor alle lidstaten moeten ontwerpen, in het algemeen belang.’ Jeroen Lenaers, Europarlementariër namens het CDA, vertelt meer over de Europese cultuur, waarbij hij cultuurverschillen bij onderhandelingen over het Europees herstelfonds als voorbeeld neemt. ‘Probeer je in te leven in een ander en kom er samen uit.’

Inkijkje Ook de klimaatdoelstellingen van de EU en de Europese Green Deal komen aan bod. En natuurlijk ontbreekt ook Brexit niet. Als het gaat om de Europese digitalisering vertelt Kim van Sparrentak, lid van het Europees Parlement en de High-level Expert Group on Artificial Intelligence (AI) namens GroenLinks, welk beleid de commissie heeft gevormd over kunstmatige intelligentie, waarom het belangrijk is om dit in Europees perspectief te doen en vooral ook: waarom het zo ingewikkeld is. Machteld van Dijk, adviseur public affairs van de provincie Noord-Brabant bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel, geeft een inkijkje in haar werk en welke instrumenten zij gebruikt om het EU-beleid te beïnvloeden. De MOOC sluit af met de Conferentie over de Toekomst van Europa waarin het democratisch functioneren van de EU en het moderniseren van verdragen centraal staat.

Europees Parlement Waar is Europa van? is een initiatief van het Liaisonbureau van het Europees Parlement in samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. De MOOC wordt geproduceerd door de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), Public Cinema en Publiek Denken.

De MOOC Waar is Europa van? is gestart op 16 maart 2021. Alle inzichten (video’s) zijn gratis te bekijken op: htttps://omooc.nl/inzicht/europese-besluitvorming/

De MOOC Waar is Europa van? is gestart op 16 maart 2021. Alle inzichten (video’s) zijn gratis te bekijken via onderstaande button.  MOOC is de afkorting van massive online open course en is een alternatief voor congressen en seminars.

Deel dit artikel