Tekst BLM Wegenbouw Beeld BLM Wegenbouw

Weten wat de waarde van water is

Samen voor de toekomst!

Het kloppend hart van de gemeente Horst aan de Maas, rondom het gerenoveerde cultureel centrum ’t Gasthoês, moest zo innovatief en duurzaam mogelijk worden ingericht: van drukke woonstraat naar een verkeersluw en groen “klimaatplein”. Dan kun je kiezen voor een reguliere aanpak en dito oplossingen, maar de gemeente ging buiten de gebaande paden en koos ervoor om partners te selecteren in plaats van het project aan te besteden. Het plein is nu een lokaal ecosysteem.

Met de partners is een bouwteam gevormd. Het kloppend hart van dat team zijn de gemeente Horst aan de Maas zelf, Kragten en BLM Wegenbouw. Ook zijn als partners aangesloten: Rockflow, Herman Vaessen Tuin | Boom | Groen, Tile­Systems en Yookr. Met alle kennis en kunde van dit team zijn superslimme oplossingen bedacht. Het meeste is niet zichtbaar, want het is netjes weggewerkt onder de grond. Wat je wel ziet, is een prachtig, parkachtig plein. Maar het is veel meer dan dat. Het Gasthoêsplein is nu een lokaal ecosysteem, dat meetbaar positief bijdraagt aan klimaatadaptatie in de gemeente. Het zorgt voor een betere en gezondere omgeving (waterhuishouding, temperatuur en luchtkwaliteit). En voor meer groen en een lagere omgevingstemperatuur. Voor omwonenden en bezoekers is het een prettigere verblijfsruimte geworden. Zo vormt het plein een voorbeeld en inspiratiebron voor de rest van Nederland.

Klimaatadaptieve ecosystemen De innovatieve samenwerking gaf de bouwteampartners de kans om te doen wat we de komende jaren nodig hebben: het integraal ontwerpen van klimaat­adaptieve ecosystemen. Wat betreft producten is het klimaatplein een innovatietopper. Niet alleen is elk product op zichzelf een circulaire innovatie, maar juist door de combinatie van onder andere Rockflow en ZOAK-klinkers (winnaar RIONEDinnovatieprijs 2020, red.) ontstaat het gedroomde ecosysteem. Het zijn niet alleen de producten die het verschil maken. Op het klimaatplein zijn zestien meetpunten ingericht die de waterhuishouding en temperatuur gedurende 3 jaren zullen meten. De waterbalans wordt, met het oog op het voorkomen van wateroverlast of zelfs schade enerzijds en het voorkomen van grondwaterdalingen en droogte anderzijds, geregistreerd. Er wordt ook gekeken in hoeverre water bijdraagt aan het voorkomen van hitte-eilanden en hittestress. En hoe water bijdraagt aan de groenontwikkeling en daarmee de luchtkwaliteit.

‘Het Gasthoêsplein draagt meetbaar bij aan klimaatadaptatie in Horst aan de Maas’

Anticiperen Naast de metingen wordt de beleving van gebruikers in kaart gebracht. Hierdoor wordt de effectiviteit van het klimaatplein inzichtelijk gemaakt. Met het meten en analyseren van gegevens worden gemeente, waterschap en partners geïnformeerd over de werking van de producten en de integratie van die producten in de (water)keten. Ook wordt het verband tussen de producten en het systeem en de veranderingen in klimaat en/of omgevings­omstandigheden duidelijk. Daarmee ontstaat een voorspellend vermogen waardoor het mogelijk is nog beter te anticiperen op veranderingen!

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel