Tekst Marc Notebomer en Ineke Beemster

Beeld Het Waterschapshuis

Platform Winnovatie

Op het spoor van nieuwe
wegen en mooie ideeën

Het Waterschapshuis, STOWA en de Unie van Water­schappen zijn onlangs het online, interactieve platform Winnovatie begonnen. Daarmee willen ze innovatie in de waterschapswereld naar een hoger niveau tillen.

Jonas Heffels is programmamanager Innovatie en Transformatie bij Het Waterschapshuis. ‘Nederland kent veel organisaties in de watersector,’ legt hij uit. ‘Allemaal bereiden ze zich voor op de veranderingen die de toekomst brengt. Dat doen ze het liefst snel, slim en duurzaam. Innoveren helpt daarbij.’ ‘Het doel is om te komen tot schaalvoordeel en een efficiënter innovatieproces,’ vult Martijn van Berkel aan. Als innovator bij Het Waterschapshuis en waterschap Aa en Maas trekt hij het platform, samen met community manager innovatie Marij Dekker. ‘Op het platform worden problemen uit de praktijk als campagnes (vragen) uitgezet. Deelnemers reageren hierop met innovatieve oplossingen. Het proces is interactief ingeregeld. Dat wil zeggen dat deelnemers ook met elkaar in discussie kunnen gaan.’

Het platform kent een gestructureerde opzet. Van Berkel: ‘De vragen (campagnes) en oplossingen worden gerangschikt per thema, ook is er een handige zoekfunctie. Verder ondersteunt Winnovatie het innovatieproces in de verschillende fasen, van idee naar concept naar pilot en tenslotte naar project.’

‘Wat in Friesland
wordt bedacht,
kan ook voor Limburg
interessant zijn’

‘Als een project is gestart, volgen er updates naar degenen die dat willen,’ zegt

Marij Dekker. ‘Er ontwikkelt zich een gepersonaliseerde tijdlijn – net als op Facebook en LinkedIn – maar dan over innovaties bij andere waterorganisaties. Zo help je elkaar: wat in Friesland wordt bedacht, kan ook voor Limburg interessant zijn.’


Goede start

Het initiatief voor Winnovatie ligt bij de Brabantse waterschappen. Zij zijn het platform op 1 oktober 2019 gezamenlijk gestart. Hun ervaring geeft Winnovatie een belangrijke voorsprong. Van Berkel: ‘Zo hebben we geleerd dat een implementatieteam onmisbaar is. De Brabantse waterschappen beschikken alle drie over een klein implementatieteam met een innovator, meerdere moderatoren, een ideeëncoach en een communicatieadviseur. Zij zijn de aanjagers en ondersteuners voor de campagnes.’

Winnovatie is in december 2019 operationeel. Heffels: ‘Het is op 12 december gelanceerd. In de loop van volgend jaar worden alle 21 waterschappen meegenomen in trainingen en begeleiding vanuit Het Waterschapshuis. In de periode daarna kunnen ook andere organisaties aansluiten.’ ‘De trainingen van Winnovatie willen we zo veel mogelijk met meerdere waterschappen tegelijk doen,’ zegt Van Berkel, ‘zodat er al leerervaringen uitgewisseld kunnen worden. Elk waterschap start waarschijnlijk eerst met een eigen interne campagne om het platform te leren kennen om vervolgens met andere waterschappen nieuwe campagnes te lanceren. Heb je een probleem, dan heb je nu in potentie 12.000 waterschappers die met je meedenken!’
Voorlopig is Winnovatie nog een pilot. Van Berkel: ‘Het gaat om een periode van 3 jaar.’ Heffels twijfelt niet dat er daarna een vervolg komt. ‘Het biedt zoveel mogelijkheden om samen met elkaar nieuwe innovaties te verkennen en op het spoor te komen van goede en mooie ideeën.’


Zie ook: https://www.winnovatie.nl/.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel