Beeld Peter van Duijnhoven

Tekst Marc Notebomer

In- en externe
belangen verbinden

Vakspecialist regiobeheer Peter van Duijnhoven finalist Ambtenaar van het Jaar

Op 10 december vond de prijsuitreiking plaats van de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar. Een van de genomineerden was waterschapper Peter van Duijnhoven.‘

Als vakspecialist regiobeheer bij waterschap Limburg zorgt Van Duijnhoven voor het operationeel omgevingsmanagement en inspecteert onder andere beken, dijken en buffers met een scherp oog voor details. Hij is een bescheiden man en houdt er niet van om zichzelf op de borst te kloppen. ‘Mijn grootste prestaties op zakelijk gebied zijn vaak klein: mensen in hun kracht zetten, is waar ik persoonlijk de meeste voldoening uit haal. Ik vind het belangrijk om bewust met onze aarde en haar inwoners om te gaan!’

Die idealen weet Van Duijnhoven goed te verweven met de doelen en kernwaarden van waterschap Limburg, zegt zijn collega en inspiratiecoach Elke Wetzels. ‘Hij wil goed zijn voor de wereld, natuur en mens: identiteit-imago-reputatie zijn bij hem in perfecte harmonie.’


Reflecteren

Van Duijnhoven is een man van zijn woord, zegt teammanager Inspecteren en Onderhoud Paul Steegemans. ‘Hij gelooft in het werk en de keuzes van het waterschap en draagt deze 24/7 uit. Hij weet binnen zijn werkgebied precies in welke staat onze beken, buffers, dijken en vegetatie verkeren en kan dit op elk moment en aan iedereen duidelijk en met flair uitleggen. Hij combineert dit bovendien met een oog voor verbeteringen op inhoud, proces en relatie. Hij toont zich bestuurlijk sensitief en begrijpt waar bestuurders door geraakt/gedreven worden, maar durft ook te reflecteren op standpunten en er vragen over te stellen.’


Verbinden

Van Duijnhoven heeft een enorme kennis van flora en fauna en van de impact van klimaatverandering op de natuur, zegt Wetzels. ‘Hij maakt nadrukkelijk verbinding tussen gebied en organisatie, tussen plannen en uitvoering. We zetten hem als ambassadeur dan ook vaak provinciebreed in bij events van samenwerkingspartners, bij eigen symposia, open dagen en introductiedagen voor nieuwe medewerkers, als gastleerkracht in het onderwijs of als excursieleider van uiteenlopende groepen.’

‘Partners, burgers en collega’s voelen zich gezien, gehoord en begrepen door Peter,’ vult Steegemans aan. ‘Dat betekent dat hij draagvlak kan genereren voor het werk van het waterschap en dus ook voor de keuzes die het bestuur maakt. Er zijn veel belanghebbenden in ons werkgebied: boeren, burgers, natuurbeheerders, andere overheden, etcetera. Hun belangen liggen lang niet altijd op één lijn. Peter verstaat de kunst om zowel intern als extern mensen en belangen met elkaar te verbinden.’


Peter van Duijnhoven is negende geworden in de Publiek Denken Top 100 Ambtenaar van het Jaar. Voor meer informatie, ga naar publiekdenken.nl.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel