Tekst Ellen Röling

Beeld Shutterstock

Onderhoud keringen

Waterschappen doen
het zelf, maar hoe?

Waterschappen hebben zelf alles in huis om de uitvoering van de zorgplicht voor de waterkeringen te verbeteren. Daarom ontwikkelde STOWA samen met de waterschappen een systeem om bij elkaar in de keuken te kijken en kennis en ervaring te delen. Peerreview heet deze aanpak. Dit jaar start een pilot met waterschap Hollandse Delta en de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard en van Delfland.

‘Binnen de sector is afgesproken dat alle beheerders van waterkeringen de komende jaren gaan voldoen aan bepaalde basiseisen aan de zorgplicht voor primaire keringen,’ vertelt beleidsadviseur Henri van der Meijden van waterschap Hollandse Delta en lid van de peerreview-werkgroep. ‘De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft goed in beeld hoe de kwaliteit op dit moment is. Het is nu zaak om de aandachtspunten aan te pakken. Bij de waterschappen is daarvoor voldoende kennis en ervaring aanwezig. De peerreview is een manier om die te delen.’

Bij een peerreview komen waterschappen uit de omliggende gebieden (de peers) op uitnodiging van een waterschap (de host) langs om mee te kijken bij een bepaald vraagstuk. ‘Het voornaamste doel is van elkaar leren, en niet om elkaar te beoordelen. De peerreview moet een open uitwisseling zijn in een vertrouwelijke sfeer waarin de host zich kwetsbaar kan opstellen. In gesprek met elkaar wisselen wij adviezen en tips uit, zodat duidelijk wordt waar kwaliteitsverbetering mogelijk is.’


‘De waterkering ligt
er prima bij
maar dat kunnen
we niet altijd aantonen’

Voor de aanpak van een review is een concepthandreiking geschreven. Deze wordt nu in de praktijk getest bij de drie waterschappen die afwisselend de host- of peerrol hebben. Hollandse Delta bijt eind 2019/begin 2020 het spits af. Welk vraagstuk gaat het waterschap inbrengen? Van der Meijden: ‘Bij Hollandse Delta zijn we echte doeners. We zorgen dat de waterkering goed onderhouden is en er prima bij ligt, maar dat kunnen we niet altijd aantonen. Hoe doen andere waterschappen dat? Die vraag willen wij samen met hen onderzoeken.’


Veiligheidsrapportage

‘Het is de bedoeling dat we eerst samen een training volgen over hoe je het meeste rendement uit een peerreview haalt,’ gaat Van der Meijden verder. ‘De review zelf zal vervolgens waarschijnlijk een dag duren. En idealiter ontvangt de host achteraf een rapportage met bevindingen, tips en adviezen.’ Eind 2020 worden de resultaten van het pilotronde geëvalueerd en de handreiking indien nodig aangepast. ‘Als de peerreviews goed uitpakken, is het de bedoeling dat elk waterschap elke 1 of 2 jaar een peerreview organiseert. Zo blijft kwaliteitsverbetering op de agenda en kunnen er ook echt stappen gezet worden in het oplossen of aanpakken van knelpunten.’

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel