Tekst Maurits van den Toorn

Beeld Merlin Daleman en Hilbert Krane

Aan mijn dijk geen polonaise

Dijkversterking gaat in eerste instantie over veiligheid. Maar hoe zit het met de zogenoemde meekoppelkansen? Deze leveren immers een win-winsituatie op: niet alleen dijkversterking maar bijvoorbeeld ook bescherming van biodiversiteit, het behoud van cultuurhistorische aspecten of mogelijkheden voor recreatie in de vorm van strandjes of een jachthaven.

Gerelateerde artikelen