Bye bye, muskusrat

53.511 muskusratvangsten

Gevangen in 2018

Muskus- en beverratten zijn schadelijk voor moerasontwikkeling en de biodiversiteit. Met hun graafwerk veroorzaken ze bovendien economische schade en vergroten ze het risico op overstromingen. Sinds dit jaar hebben de Nederlandse waterschappen een nieuwe strategie om muskus- en beverratten te bestrijden. Met deze nieuwe aanpak willen de waterschappen het binnenland van Nederland in ongeveer 12 tot 15 jaar muskusratvrij krijgen.

Ook in internationaal verband hebben waterschappen de strijd aangebonden met muskus- en beverratten. In het LIFE-project MICA werken ze daartoe sinds 2019 samen met partners in Duitsland en België. Het doel van dit project: innoveren en samenwerken om de populatie muskus- en beverratten in de proefgebieden zo laag mogelijk te krijgen.

De Unie van Waterschappen komt begin 2020 met cijfers over 2019.


Slimme vallen

Met slimme vallen worden alleen muskus- en beverratten gevangen en wordt bijvangst voorkomen.

Slimme camera's

Muskus- en beverratten die voorbij zwemmen worden vastgelegd, geïdentificeerd en geteld door een slimme camera.

eDNA-detectie

Door middel van environmental DNA-technieken (eDNA) kunnen DNA-sporen worden gevonden in watermonsters. Zo kan worden bepaald of er muskusratten of beverratten in het gebied zijn, en zo ja, waar ze zich bevinden.

Registratie van aantallen gevangen exemplaren en ontwikkeling van de populatie

Het aantal gevangen muskusratten vertoont al jaren een dalende lijn. Dat betekent dat de populatie afneemt. In 2018 werden er 53.511 muskusratten gevangen. Dat is een daling van 14 procent ten opzichte van 2017.

Deel dit artikel