Tekst Ellen Röling

Beeld Yvonne van den Bergh

Waarom professionals
baat hebben
bij een vakbond

In een werkomgeving die voortdurend verandert en veel van je vraagt, is het belangrijk dat je gehoord wordt. FDO-MHA (VCP) is de vakbond die professionals binnen de waterschappen met elkaar verbindt en een stem geeft. Samen kennis, ervaring en de beste argumenten bundelen voor werkelijke invloed en de beste onderhandelingspositie.

‘Het ligt in de aard van de professional dat die altijd zorgt dat zijn werk voor elkaar komt, wat er ook gebeurt,’ stelt bestuurslid en onderhandelaar Sean Willemse. ‘Als zelfstandig werknemer buig je mee bij veranderingen en zet je een tandje bij. En als je fysieke grens is bereikt, of als bestuurlijke beslissingen de kwaliteit van je werk raken, ben je ook nog eens prima in staat om je mening bij je leidinggevende te verwoorden. Maar werkelijke invloed heb je niet: als individu krijg je niets voor elkaar. Het is daarom belangrijk dat professionals elkaar vinden en versterken. Via een vakbond krijgen ze zeggenschap.’ 

Secretaris Wim Plug: ‘FDO-MHA is er speciaal voor professionals bij decentrale overheden. Dus voor hen die vrij en zelfstandig met eigen verantwoordelijkheid hun werk doen. Bij ons gaat het over meer dan arbeidsvoorwaarden en koopkrachtverbetering. We staan voor een goed werkklimaat met aandacht voor de werkdruk, minder inhuur, stellen misstanden aan de kaak en willen vooral dat professionals binnen hun sector een sterke gemeenschap vormen met een sterk eigen geluid.’


‘Als individu
krijg je niets
voor elkaar’

Sean Willemse (l.) en Wim Plug

Plug: ‘Denk aan de gildes van vroeger waar professionals hun kennis deelden en samen opkwamen voor het vak en elkaars welzijn. Er moet weer ruimte zijn voor vakmanschap en collegialiteit. Als vakgenoten samenkomen en ontwikkelingen met elkaar bespreken, levert dat vaak heel goede informatie en ideeën op. Als vakbond nemen we die mee naar de onderhandelingstafel. De goed beargumenteerde inbreng van professionals heeft meerwaarde en wordt gemakkelijker geaccepteerd door de werkgever.’ 

Word lid
Lidmaatschap kost 156 euro per jaar inclusief rechtsbijstandverzekering (bruto aftrekbaar). Willemse: ‘Je kunt ook eerst kennismaken voor een tientje. We vertegenwoordigen dan jouw stem in 2020 en houden je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dat professionals zich organiseren, is in het belang van zichzelf en de hele organisatie. Als je geen lid wordt van de FDO-MHA, word dan in ieder geval lid van een andere vakbond.’

Meer informatie over onze activiteiten en aanmelden: https://fdo-cmhf.nl/

Deel dit artikel