Tekst Katinka Regtien

Beeld Marco Slot

Analyse ILT-audits

Zorg voor
primaire
keringen kan
nóg beter!

Waterschappen hebben de wettelijke taak om primaire keringen aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke beheer en onderhoud te zorgen. In 2017 en 2018 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bij alle beheerders van waterkeringen audits uitgevoerd voor de inrichting en uitvoering van deze zorgplicht. Deze laten een positief beeld zien: beheerders kunnen de inspecties op termijn zelf oppakken. Maar er is ook kritiek.

‘De ILT heeft vooral gekeken naar hoe de waterschappen hun werkprocessen hebben ingericht,’ vertelt Hetty Klavers, dijkgraaf van waterschap Zuiderzeeland en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. ‘Is er een bestuurlijk vastgelegde strategie, is de vergunningverlening op orde, is het helder wat je in geval van calamiteiten moet doen? En belangrijk is ook: werk je ook volgens de protocollen en procedures die je hebt vastgelegd?’ Uitgangspunt vormen het Kader Zorgplicht Primaire Waterkeringen, vastgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en de basiseisen die door de beheerders zelf zijn vastgesteld aan de kwaliteit van de uitvoering van de zorgplicht. Daar toetst de ILT op.

Klavers is blij met het positieve resultaat van de audits. ‘Er is eigenlijk maar een beperkt aantal aandachtspunten. Die hebben vooral betrekking op het databeheer en het vastleggen van werkprocessen. Dat zijn dingen die we goed kunnen oppakken. We moeten er nog meer voor zorgen dat we de kennis uit de hoofden halen en op papier zetten.’

‘Werk je volgens de protocollen en procedures die je hebt vastgelegd?’

Hetty Klavers: ‘Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn echt samen aan de slag gegaan’

Veiligheidsrapportage

Een belangrijke aanbeveling van de ILT is dat de waterschappen hun zorgplichtactiviteiten zichtbaarder zouden kunnen maken voor de buitenwereld. Daarom publiceren ze nu jaarlijks een veiligheidsrapportage, waarin naast de zorgplicht ook de lopende beoordeling van de waterkeringen is opgenomen. Zodat iedereen kan volgen hoe het met de veiligheid van die keringen is gesteld. De inspecteur-generaal heeft eerder aangegeven dat de beheerders de inspecties op termijn best zelf kunnen oppakken. Dan zou de rol van de ILT beperkt kunnen worden tot een vinger aan de pols. Voor de waterschappen is dat een mooie stip op de horizon om naartoe te werken.

‘Wat ik het allermooist vind, is dat de waterschappen en Rijkswaterstaat, sinds de zorgplicht in 2014 in de Waterwet is opgenomen, echt samen aan de slag zijn gegaan,’ zegt Klavers. ‘We werken gezamenlijk aan verbeteracties, wisselen leerervaringen uit en organiseren ook peerreviews om elkaar scherp te houden op proces en inhoud. En ja, dat mogen we best meer laten zien, want het resultaat mag er zijn!’

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel