Zoden aan de dijk

De waterschappen hebben ambitieuze klimaatdoelen om energieneutraliteit in 2025 te bereiken. Maar hoe scoren ze nu eigenlijk in het behalen van die doelen? Wat levert de inzet van de waterschappen in de energietransitie concreet op? Dit wordt jaarlijks gemonitord en gepubliceerd in de Klimaatmonitor Waterschappen.

Opwekking duurzame energie

Waterschappen wekken een steeds groter deel van hun energiegebruik zelf duurzaam op, door middel van biogas, wind en zon. Ook stellen ze steeds vaker terreinen beschikbaar voor opwekking van duurzame energie door derden.


Verduurzaming

Resultaten energiebeleid 2017

33,9% van totaal energiegebruik zelf geproduceerd;

3,5% verbetering van de energie-efficiëntie per jaar (in de periode 2009-2017);

52% minder broeikasgasemissie 2017.


Ambities energiebeleid

40% zelfvoorzienendheid door eigen duurzame energieproductie in 2020;

30% energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020;

30% minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020.

Grondstoffen terugwinnen

Afvalwater is een waardevolle bron van grondstoffen die opnieuw kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld in asfalt, isolatiemateriaal of bioplastics en van zoet water (voor hergebruik).

Verdeling broeikas­gas­emissies

Duurzaam werken

De Aanpak Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw zorgt ervoor dat de waterschappen bij alle projecten duurzaamheid op een structurele wijze meenemen. Daarnaast passen waterschappen de CO2-Prestatieladder toe om een CO2-bewuste aannemer te selecteren en werken zij met DuboCalc om een duurzaam ontwerp te bepalen.

Deel dit artikel