12 miljoen Nederlanders onder zeeniveau verdienen 70% van het nationaal inkomen en worden beschermd door 17.600 waterkeringen

Geļ¬nancierd met zekerheid. Door de Duurzame Waterbank.

Het klimaat verandert sneller dan gedacht; waterschappen investeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Naast het voorkomen van wateroverlast en droogte hebben duurzaamheid en innovatie hoge prioriteit. Door afvalwaterzuivering hoeft er minder grond- en oppervlaktewater te worden onttrokken. Zuiveringsinstallaties worden gebruikt om grondstoffen terug te winnen. Op weg naar een circulaire economie. Waterschappen hebben de ambitie zo snel als mogelijk energieneutraal te zijn. Met financiering van de NWB Bank. De Duurzame Waterbank

Postbus 580, 2501 CN Den Haag t 070 416 62 66 info@nwbbank.com www.nwbbank.com