Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld Shutterstock

Studenten doen wedstrijdje water­beschik­baarheid

Ideeën voor de waterketen

Verrassende ideeën van mensen die niet over de gebaande paden lopen, dat is wat waterschap Limburg wil binnenhalen via de Water Innovation Challenge. Een uitdaging aan jongeren uit het mbo tot en met de universiteit.

Waterbeschikbaarheid is een uitdaging in Limburg

Arnold Jansen is lid van het dagelijks bestuur van waterschap Limburg, met in zijn portefeuille onder meer innovatie en duurzaamheid. ‘Met de recente watercrisis van juli vorig jaar nog in het geheugen lijkt het misschien alsof er altijd water in overvloed is,’ zegt hij, ‘maar dat is bepaald niet het geval. Net als in andere delen van Nederland hebben we in Limburg jaren van droogte achter de rug, vooral op de hogere zandgronden in het oosten. Het is dan een uitdaging om toch over voldoende water te kunnen (blijven) beschikken.’ ‘We zullen meer circulair met het water moeten omgaan,’ aldus Jansen. ‘Het Waterschapsbedrijf Limburg (de dochter van het waterschap dat zich met waterzuivering bezighoudt, red.) heeft in dat kader bijvoorbeeld opdracht gekregen om gezuiverd rioolwater te hergebruiken. Daartoe werken we ideeën uit om op kleinere schaal water te zuiveren, in de omgeving van beken die gevoelig zijn voor droogte, zodat er genoeg water beschikbaar blijft. Dat is goed voor de landbouw en er hoeft dan minder grondwater te worden gebruikt. Belangrijk, want hoewel veel drinkwater in ons gebied uit de Maas wordt gewonnen, moeten we zuinig zijn op andere bronnen van potentieel drinkwater.’

‘We laten ons graag verrassen’

Hackathon Om waterbeschikbaarheid hoger op de agenda te krijgen heeft waterschap Limburg samen met het Waterschaps­bedrijf Limburg (WBL) en drinkwater­bedrijf Waterleiding Maatschappij Limburg de Water Innovation Challenge georganiseerd. In deze challenge staat waterbeschikbaarheid centraal en worden studenten uitgedaagd met innovatieve oplossingen te komen voor knelpunten op dat terrein. Jansen: ‘De mbo-, hbo- en wo-studenten die meedoen aan de challenge mogen met ideeën komen voor elk deel van de waterketen. Een goed idee waarmee bijvoorbeeld WBL aan de slag kan, is ons even lief als een plan dat tot een innovatie voor waterschap Limburg leidt. We laten ons graag verrassen.’ De Water Innovation Challenge is meer dan alleen een manier om nieuwe ideeën te genereren. De organisatoren bieden deelnemende onderwijsinstellingen onder meer lessen aan en begeleiding voor studenten die de uitdaging aannemen. Ook een hackathon is onderdeel van de challenge. ‘We willen de studenten laten zien hoe interessant water is,’ zegt Jansen. ‘Naast beschikbaarheid van water spelen allerlei andere aspecten een rol, zoals veiligheid en waterzuivering.’

Kleine ideeën ‘Het tegengaan van de gevolgen van droogte en het beschermen van grond­water is een vraagstuk bijvoorbeeld,’ zegt Jansen. ‘Of waterwinning uit een beek: zo’n beek is nooit helemaal schoon, hoe los je dat efficiënt op? We zouden ook meer controle willen hebben over welke stoffen er allemaal met het water mee de zuiveringsinstallaties binnenkomen. Hoe kunnen we dat het beste doen? Heb je voor elke stof een aparte meter nodig of kan dat anders?’ Het zijn maar een paar voorbeelden van vraagstukken die spelen. Jansen: ‘Als de challenge een goed nieuw idee oplevert dat zo’n vraagstuk oplost, zou dat mooi zijn. Maar tien kleine, bruikbare ideeën zijn ook welkom.’ Meer informatie vindt u op Waterinnovationchallenge.nl.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel