Tekst Jelle van der Meulen Beeld Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Tegengeluid

Red de wereld, begin bij jezelf

De waterschappen krijgen veel lof voor hun duurzame doelstellingen en innovaties, maar volgens George Zoutberg moeten ze wat CO2 betreft de focus verleggen. In plaats van adaptatie moet de nadruk komen te liggen op het realiseren van negatieve CO2-emissies. ‘We hebben radicale innovaties nodig als we het tij nog willen keren.’

George Zoutberg: ‘Om stappen te kunnen maken, moet allereerst CO2 uit biogas gecertificeerd worden als groen en de CO2-technologie van SCW erkend worden door de Europese Unie. Als dat niet lukt, geef mij dan maar het nummer van Timmermans’

Dijken verhogen, gemalen vergroten: we moeten het allemaal doen vanwege de emissie van CO2, stelt George Zoutberg, onderzoeker bij het hoogheem­raadschap Hollands Noorderkwartier. ‘Ondertussen doen we er niets aan. Het is dweilen met de CO2-kraan wijd open.’

Radicaal innoveren ‘Ik weet dat wij waterschappen de wereld niet gaan redden,’ zegt Zoutberg, ‘maar we zouden dat wel moeten willen.’ Hij roept daarom alle waterschappen op om mee te doen met bedrijven die negatieve CO2-emissies kunnen realiseren, waarbij het gehalte CO2 in de lucht afneemt. Op een kwartiertje rijden van het kantoor van het hoogheem-raadschap Hollands Noorderkwartier stuitte Zoutberg ongeveer 5 jaar geleden op zo’n bedrijf: SCW. SCW koppelt twee innovatieve technieken aan elkaar, waarmee het groen aardgas produceert en tegelijkertijd CO2 weet vast te leggen. ‘Zodra ik daar binnenstapte, was ik onder de indruk van die club,’ weet Zoutberg nog. ‘Voordat ik SCW leerde kennen, geloofde ik er niet zo in, maar SCW boekt veelbelovende resultaten.’

‘Het is dweilen met de emissiekraan open’

Koninkrijkjes SCW richt zich op verschillende natte reststromen, waaronder zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. Precies daarom moeten de waterschappen zich erbij aansluiten, vindt Zoutberg. ‘We hebben radicale innovaties nodig als we het tij van de klimaat-verandering nog willen keren. We komen er niet met alleen een beetje slib vergisten.’ Bestuurders en technologen zijn enthousiast, aldus Zoutberg, maar weten dit enthousiasme niet goed om te zetten naar collectieve daden en steun. ‘Alles wat de waterschappen doen, is aan de kerntaken gekoppeld. Dat is zo’n samenwerking met een bedrijf in bepaalde zin natuurlijk niet. Daarnaast zijn de waterschappen 21 kleine koninkrijkjes. Iedereen moet overal iets van vinden. Maar dat vertraagt de boel en kost tijd die we eigenlijk niet hebben.’

Zoutberg richtte met een aantal waterschappen een projectgroep op, waaraan naast SCW ook de Unie van Waterschappen en AquaMinerals deelnemen. Om stappen te kunnen maken, moet allereerst CO2 uit biogas gecertificeerd worden als groen en de CO2-technologie van SCW erkend worden door de Europese Unie. ‘Als dat niet lukt, geef mij dan maar het nummer van Timmermans,’ grapt Zoutberg. ‘Maar alle gekheid op een stokje: wij moeten als waterschappen structureel onderzoek doen met bedrijven die bezig zijn met dit soort innovaties. Niet in ons eentje, maar met z’n allen. Als je het milieu wilt veranderen, moet je wel daadkrachtig te werk gaan.’

Het Waterschap wil graag de discussie over waterschaps­onderwerpen stimuleren. Daarom begint de redactie met een nieuwe rubriek: Tegengeluid. Bent u een dwarsdenker of heeft u een sterke mening over onderwerpen die de waterschappen aangaan? Neem dan contact op: redactie@hetwaterschap.nl.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel