HET NWB WATER­INNOVATIE­FONDS FINANCIERT INNOVATIEVE PROJECTEN VAN WATERSCHAPPEN DIE BREED TOEPASBAAR ZIJN EN BIJDRAGEN AAN DE VERDUURZAMING VAN NEDERLAND.

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) is oprichter van het NWB Waterinnovatiefonds. Het is een zelfstandig fonds dat op afstand van de bank staat. Waterschappen kunnen er financiering aanvragen voor innovatieve projecten op het gebied van klimaat­adaptatie, klimaatmitigatie, circulaire economie, biodiversiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid en de energietransitie.

Kijk voor meer informatie op