Samen bouwt het beter

RWZI Weesp (Iceas) – Opdrachtgever Waternet

RWZI Panheel (Verdygo / NeredaR) – Opdrachtgever WBL

RWZI Weert (Verdygo / Nereda ) – Opdrachtgever WBL

De rioolwaterzuiveringensector is dringend op zoek naar nieuwe, verbeterde technologieën. De huidige installaties zijn vaak verouderd en voldoen niet meer aan huidige en toekomstige eisen. De Water Zuiveringen Alliantie [WZA] bestaat uit 5 bedrijven en speelt op een unieke manier in op deze ontwikkelingen. Als onafhankelijke systemintegrator richten wij ons op de gehele levenscyclus van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het verkorten van de doorlooptijden van het ontwerp en de realisatie tegen de laagst mogelijke Total Cost of Ownership, staan daarbij centraal.

RWZI’s klaar voor de toekomst

De Water Zuiveringen Alliantie heeft ervaring met traditionele – en nieuwe technologieën zoals de Nereda  en de ICEAS. Al dan niet plug & play modulair gebouwd, zoals bijvoorbeeld Verdygo van Waterschapsbedrijf Limburg, aangevuld met Smart Asset Management.

RWZI’s klaar voor de toekomst

Wij vertellen u er graag meer over. Neem contact op met Wim de Jong, namens de WZA, per mail wim.dejong@croonwolterendros.nl of per telefoon 06 - 101 401 19.