Column Hilde Niezen

Naar buiten

Sinds begin dit jaar ben ik directeur van Stichting RIONED, de kenniskoepel voor stedelijk waterbeheer. Een organisatie die haar sporen ruimschoots verdiend heeft als bron van kennis voor de vakwereld en als spreekbuis namens diezelfde sector. Als betrekkelijke nieuweling zoek ik mijn weg door branche­standaarden, gegevens­woordenboeken, ontwerprichtlijnen en hydraulische modellen. Het is maar goed dat ik nieuwsgierig ben en van techniek houd, want wat een vak is het, dat stedelijk waterbeheer. Voor veel Nederlanders is het heel simpel en zo vanzelfsprekend dat ze er niet bij stilstaan. Na ieder afwasje of toiletbezoek “verdwijnt” ons afvalwater in de riolering en wordt het keurig verwerkt. Ook elke regenbui wordt soepel en snel in bodem, oppervlaktewater of buis gebracht. Dat is niet alleen gemakkelijk, het is ook van enorm belang voor onze gezondheid. Om dit in stand te houden werken gemeenten en waterschappen eendrachtig samen. En voor dit collectieve belang en deze collectieve inzet zet Stichting RIONED zich in: bijna alle gemeenten, alle waterschappen en heel veel provincies, vakmensen en bedrijven zijn als begunstiger verbonden met Stichting RIONED. Het stedelijk waterbeheer staat niet op zichzelf. Het is ingebed in het geheel van de fysieke buitenruimte waar niet alleen water in allerlei vormen een plek krijgt, maar ook gewoond, gewerkt, verplaatst en gerecreëerd wordt. Om dit complexe systeem klimaatbestendig en circulair te maken en in goede conditie te houden, zijn grote investeringen nodig. Hitte, droogte, andere gemiddelden en grotere extremen stellen ons allemaal voor uitdagingen. Ons vak daarbij is te veel en te weinig water op korte en langere termijn met alle mogelijke negatieve effecten te voorkomen. De trits vasthouden/bergen/afvoeren is nog altijd het richtsnoer, maar de invulling is maatwerk. Naar aanleiding van de "waterbom" in Limburg wordt onderzoek gedaan naar wat de effecten in de rest van Nederland zouden zijn. Dat is van groot belang voor de toekomst. Wij verwachten dat er robuuste maatregelen nodig zijn om de grote hoeveelheden water te bergen en af te voeren. Daarbij hebben we een voortrekkersrol van de waterschappen en een intensieve samenwerking met de gemeenten nodig voor een mooier, duurzamer, veiliger en schoner Nederland. Als nieuwe directeur van Stichting RIONED ga ik de komende tijd op zoek naar praktijkvoorbeelden. Ik kom graag kijken bij innovatieve projecten, mooie samenwerkingsverbanden en inspirerende mensen. Om mijzelf in te werken én om via onze nieuwsbrief te laten zien hoe hard er wordt gewerkt aan ons stedelijk water. Nodig mij dus vooral uit! Daarbij heb ik maar één verzoek: neem me mee naar buiten. Want dat is de plek waar we aan het werk zijn.

Hilde Niezen is directeur van Stichting RIONED.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel