Tekst Bas Nieuwenhuijsen Beeld Waterschap Brabantse Delta

Brabantse Delta automatiseert onderzoek persleidingen

Robotinspectie in de pijplijn

Het inspecteren van rioolwater­transport­leidingen is een complexe klus. Maar met behulp van technologie kan die inspectie een stuk efficiënter en doelgerichter worden uitgevoerd, vertelt Rien van Wanrooij, adviseur civieltechnisch onderhoud bij waterschap Brabantse Delta.

‘Traditioneel inspecteer je een leiding visueel,’ legt Rien van Wanrooij uit. ‘Daarvoor moet je hem uit bedrijf nemen, opgraven, schoonmaken en dan onderzoeken. Dat is veel werk. Bovendien inspecteer je de leiding dan maar op een punt, terwijl je het liefst wilt weten hoe de hele leiding ervoor staat. Je kunt met onderhoud en vervanging wachten totdat er iets misgaat. Maar op de lange termijn is het beter om schade te voorkomen. De leidingen liggen soms op risicovolle plekken of onder belangrijke objecten als wegen en waterkeringen of bij waterwingebieden. Een ander gevaar is zuurstof in de persleiding; dan vormt zich zwavelzuur, wat betonnen leidingen en leidingen van asbestcement aantast.’

De leiding blijft in gebruik en je hoeft niet te graven’

Plannen ‘Bij de persleidingen heb je het eigenlijk over drie integriteiten,’ gaat hij verder. ‘Die van het transport, want je wilt rioolwater zo energiezuinig mogelijk van a naar b pompen. Die van de leiding, die de druk aan moet kunnen zonder stuk te gaan. En die van het tracé, want je wilt de leiding beschermen tegen schade door bijvoorbeeld bouwprojecten en graven door derden, de oorzaak van 40 procent van alle schades. Op al die punten wil je inzicht hebben, zodat je calamiteiten kunt voorkomen en onderhoud of vervanging kunt plannen.’ Dat inzicht krijgt Brabantse Delta nu, met behulp van robotinspecties. Van Wanrooij: ‘In 2015 is een landelijke werkgroep in het leven geroepen die onder andere haar licht heeft opgestoken in de olie- en gasindustrie. Daar werkt men al tientallen jaren met zogenoemde inspectie-tools. Die tools zijn niet geschikt voor gebruik in rioolwaterpersleidingen, daarvoor is dus een speciaal type ontwikkeld. Na aanpassing van de persleiding kun je zo’n tool lanceren. Die wordt dan meegevoerd door het water, inspecteert de leiding met behulp van sensoren en kan aan het andere eind uit de leiding worden gehaald en uitgelezen worden. De leiding blijft in bedrijf, de gemeente kan water blijven lozen, je hoeft niet te graven en je gebruikt geen extra energie.’

Slimmer Dat zijn duidelijke voordelen, maar Van Wanrooij verwacht dat mensen voorlopig noodzakelijk blijven bij de inspectie van rioolwaterpersleidingen. ‘Het is, nu nog, kostbaar. Er zullen altijd maatwerk en specialistische kennis nodig zijn om alle delen van rioolwatertransportleidingen te inspecteren. Maar de tools worden steeds slimmer!’

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel