Tekst Jane Alblas Beeld Unie van Waterschappen en Topsector Water & Maritiem

Winnaars Waterinnovatie­prijs klaar voor de toekomst

Op 2 december zijn de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021 bekendgemaakt tijdens het Waterinnovatiefestival. Door nieuwe corona­maatregelen moest het festival op het laatste moment online worden georganiseerd, maar dat deed aan de belangrijkste boodschap niks af: innovatie is onmisbaar om watermanagement te verbinden met belangrijke, actuele, maatschappelijke en ruimtelijke opgaven.

In totaal waren er 99 inzendingen voor de Waterinnovatieprijs. Deze werden door een deskundige jury teruggebracht naar twaalf genomineer­den, drie per categorie. Juryvoorzitter van de Waterinnovatieprijs, Annemieke Nijhof, algemeen directeur van Deltares, stipte bij de uitreiking het belang van de prijs aan. ‘Zoals de recente jaren van droogte en de overstromingen in het stroom­gebied van de Maas hebben laten zien, leidt klimaatverandering tot nieuwe uitdagingen in het waterbeheer en voor de toekomst van waterschappen. Innovaties zijn onmisbaar om ons watermanagement te vernieuwen en te verbinden met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. De Waterinnovatieprijs vormt daarmee een platform voor bestaande en nieuwe partijen, nieuwe allianties, nieuwe technologieën en concepten.’

Annemieke Nijhof: ‘Innovaties zijn onmisbaar om ons watermanagement te vernieuwen en te verbinden met ruimtelijke en maatschappelijke opgaven’

Winnovatieplatform Om die reden zijn de prijzen - in tegen­stelling tot eerdere edities - niet uitgereikt in de categorieën die de kerntaken van de waterschappen representeren: water­veiligheid, schoon water en voldoende water. In plaats daarvan hebben de Unie van Waterschappen en de NWB Bank er als organiserende partijen voor gekozen om de grootste opgaven in de water­sector centraal te zetten: 1) aanpassen aan weers­extremen, 2) gezond water en een gezonde bodem en 3) klimaat­neutraliteit. Als vierde categorie is daar het thema van het Waterinnovatie­festival aan toegevoegd: het waterschap van de toekomst.

Jonas Heffels: ‘Alle inzendingen van dit jaar zijn te bekijken op Winnovatie.nl’

Zoals gezegd, zorgde de uitvraag in deze categorieën voor 99 inzendingen. Welke dat allemaal zijn, is te bekijken op de website Winnovatie.nl. Winnovatie is het online innovatie- en samenwerkings­platform voor de waterschappen. Door op Winnovatie interessante projecten in de Innovatie-etalage te delen, zien de waterschappen wat er bij collega-waterschappen gebeurt en komen nieuwe samenwerkingen eerder tot stand. Het platform wordt ook gebruikt voor challenges. Dit zijn vraag­stukken waarvoor een oplossing wordt gezocht. Dit jaar was elke categorie van de Waterinnovatie­prijs een aparte challenge. Het was voor het eerst dat Winnovatie hiervoor werd gebruikt. Jonas Heffels, programmamanager Innovatie en Transformatie bij het Waterschapshuis: ‘Als faciliterende organisatie van Winnovatie en als medeorganisator van het Waterinnovatie­festival vinden we het mooi om te zien dat de waterschappen Winnovatie steeds meer gebruiken als centrale plek voor kennisdeling en samenwerking. Ook nu nog kun je alle inzendingen van dit jaar bekijken op Winnovatie.nl.’

De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021

In de categorie Gezond water en een gezonde bodem

AdOx, om medicijnresten uit afvalwater te zuiveren

Met de vergrijzing zien we het medicijn­gebruik in Nederland toenemen. Het gevolg: er komen steeds meer medicijnresten in het water terecht. De TU Delft komt met een techniek waarmee zonder schadelijke effecten medicijnresten uit het afvalwater kunnen worden gezuiverd. Een vooruit­strevende technologie die concrete problemen bij onder andere het hoogheem­raadschap van Delfland direct kan oplossen. De jury ziet deze innovatie als een belangrijke stap vooruit in het proces van medicijnverwijdering.

In de categorie Aanpassen aan weersextremen

Roterend kunststof duikerschot

Met een vooruitziende blik heeft de redactie van Het Waterschap in dit nummer al een artikel gewijd aan deze innovatie van waterschap De Dommel. Dit instelbare, draaibare schot kan op goedkope, duurzame en eenvoudige wijze in duikers worden geplaatst waardoor water beter en langer kan worden vastgehouden in dit door droogte geteisterde stukje Noord-Brabant. De jury vindt de innovatie ingenieus, betekenisvol en ziet de opschalings­mogelijkheid. Dit gaf voor de jury de doorslag om waterschap De Dommel met deze prijs naar huis te sturen.

In de categorie Klimaatneutraliteit

Energie Damwand

Met de Energie Damwand van Crux Engineering B.V. worden twee vliegen in één klap geslagen: de damwand kan worden ingezet als waterkering en zorgt in combinatie met een warmtepomp voor de levering van thermische energie uit oppervlaktewater. Volgens de jury geeft de Energie Damwand een gezicht aan de grote potentie van warmte uit water. Ook prijst de jury de cross-sectorale benadering: de innovatie brengt twee werelden samen.

In de categorie Waterschap van de toekomst

Big Brown Data

Niet iedereen gaat naar de teststraat, maar iedereen gaat wel naar de wc. Daarom bleek het rioolwater een heel goede indicatie te geven over de verspreiding van het coronavirus. Door dagelijks alle rioolwater­zuiverings­installaties van de waterschappen te laten bemonsteren, hebben de 21 waterschappen gezamenlijk met het RIVM en het ministerie van VWS gezorgd voor nauwkeurig inzicht in de verspreiding van het virus en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd in de strijd tegen het virus. De jury heeft gezien dat deze innovatie Nederland internationaal op de kaart heeft gezet met deze corona-aanpak en prijst de snelheid waarin het dagelijks bemonsteren is gerealiseerd. De jury ziet enorme potentie in data uit rioolwater.

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel