Tekst Jelle van der Meulen Beeld Normec Kalsbeek

Normec Kalsbeek innoveert

Proactief en samen

De watermarkt is toe aan een brede innovatieslag. Normec Kalsbeek draagt haar steentje bij met slimme digitale oplossingen en pleit voor nog meer samen­werking in de keten. ‘Er is voldoende mogelijk, maar momenteel ontbreekt de juiste focus.’

Droogte, wateroverlast, digitalisering: de watersector staat voor grote uitdagingen. Aan alle betrokken partijen daarom de taak om te innoveren, vindt Edwin Kool. Hij is algemeen directeur bij Normec Kalsbeek, specialist op het gebied van waterbehandeling, legionella en VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). ‘De watermarkt is vooral reactief: we gaan ergens naartoe, nemen monsters, analyseren die en gaan indien nodig ermee aan de slag. Maar met de huidige technieken is er veel meer mogelijk om proactief ons werk te doen.’   Digitale applicaties Normec Kalsbeek is onderdeel van Normec Group, een cluster van bedrijven dat gespecialiseerd is in testen, certificering en inspectie. Normec Kalsbeek richt zich op waterveiligheid en waterkwaliteit. Het bedrijf ontzorgt haar klanten door zelf monteurs, monster­nemers, spoelmedewerkers en adviseurs aan het werk te zetten, maar daarnaast ontwikkelt het bedrijf zelf technieken en applicaties om het werk te innoveren. Bij de detectie en bestrijding van legionella gebruikt Normec Kalsbeek T@pper, een softwareapplicatie waarmee beheerstaken gedigitaliseerd worden. Waar data voorheen in papieren logboeken werden bijgehouden, kunnen gebruikers met T@pper via een tablet of telefoon op locatie gegevens registreren en die direct doorsturen. ‘Voegen we daar nog een sensor aan toe, dan maken we het nog slimmer,’ zegt Kool. ‘Een sensor kan meten of er voldoende gebruik is geweest, waarna T@pper een beheerstaak aanmaakt als er daadwerkelijk gespoeld moet worden. Dan gaan we van reactief naar proactief en van statisch naar dynamisch beheer.’

Edwin Kool: ‘Met de huidige technieken is er veel meer mogelijk om proactief ons werk te doen’

Genoeg voor iedereen

Normec Kalsbeek is druk met allerlei van dit soort innovaties, maar de grote uitdagingen op watergebied kun je niet in je eentje oplossen. Kool: ‘We zijn lid van ENVAQUA (de branchevereniging van watertech-bedrijven), de Water Alliance en we werken samen met de Kenniscampus Leeuwarden. Er gebeurt veel, het is belangrijk om daarbij aan te haken en met iedereen aan tafel te zitten om samen tot oplossingen te komen.’ Voor concurrentie is Kool niet bang. ‘Er is voldoende markt voor iedere partij om een rol te spelen. Momenteel ontbreekt het in de sector aan de juiste focus. Er liggen veel watervraagstukken voor ons, maar er is ook genoeg mogelijk.’

Groener Kool hoopt in de toekomst meer samen te werken met de waterschappen. ‘Ook bij rioolwaterzuiverings­installaties (rwzi's) komt legionella voor, dat is een relatief nieuw fenomeen. Daar kunnen wij goed mee aan de slag. Maar belangrijker nog is dat we hetzelfde bredere doel voor ogen hebben, het efficiënter en groener maken van de watermarkt. In het reduceren van chemicaliëngebruik bij rwzi’s liggen grote mogelijk­heden. Ik nodig de waterschappen dan ook van harte uit ons te betrekken bij alles waar zij mee bezig zijn, zodat we elkaar kunnen helpen en de hele sector kunnen verduurzamen.’

Deel dit artikel