In beeld

Droppie Water

Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van Droppie Water organiseerde de Unie van Waterschappen een kleur­wedstrijd. Maar liefst 2000 kinderen deden mee en kleurden een afbeelding van Droppie Water in. De jury vond de tekening van Sanne Diepenbroek uit groep 8 van basisschool SCCSSCHL 3.0 uit Zelhem de beste. In 1981 verscheen het eerste stripboekje De reis van het afvalwater van Droppie Water bij het toenmalige hoogheemraadschap van Schieland. In de loop der jaren zijn er vijf stripboekjes van Droppie Water verschenen. Sinds kort heeft Droppie Water ook een Facebookpagina. Daarnaast is meer informatie te vinden op Droppiewater.nl. Droppiewater.nl is de website van de water­schappen voor kinderen. Zij komen op een grappige manier van alles te weten over water en de waterschappen. Er is een onder­scheid in Droppie thuis (spelletjes en weetjes) en Droppie op school (een digitale lesmodule). Op de website zijn bijvoorbeeld lesbladen, games, proefjes, kleurplaten, een quiz, video’s en tips voor een spreekbeurt over water te vinden.