Van links naar rechts: Gerard van der Veer, Patrick Blom en Pieter Mans, op de bouwplaats van GMB in Oosterhout, Gelderland

Tekst Jelle van der Meulen Beeld Gertjan van Ginkel

GMB bouwt duurzaam op biogas

Met een duurzame brandstofketen reduceren GMB, waterschap Vallei en Veluwe en start-up Gashouders CO2-uitstoot, stikstof en fijnstof op de GMB-bouwplaats. Met de keten, waarin overtollig biogas van het waterschap een nieuwe bestem­ming krijgt, slaan GMB en haar partners meerdere vliegen in een klap.

In 2030 wil GMB volledig circulair ondernemen, maar op de weg naar die doelstelling ondervond het al lange tijd een obstakel: met name bij civiele projecten is er over langere trajecten op verschillende punten stroom nodig. Omdat er meestal geen beschikbare aansluiting is, komt die stroom van een aggregaat. Tegelijkertijd zat waterschap Vallei en Veluwe bij het opwekken van duurzame energie met een overschot aan biogas, dat het genoodzaakt was af te fakkelen. Eeuwig zonde, dacht men bij Gashouders, dat voor beide problemen een gezamenlijke oplossing bedacht.

Hybride aggregaat Nu wordt het overtollige biogas via een hybride aggregaat gebruikt om de bouwplaats van GMB van energie te voorzien. Tot grote tevredenheid van Gerard van der Veer, hoofd materiaal bij GMB: ‘Met de duurzame brandstofketen reduceren we onze emissie, maar lossen we ook nog een ander probleem op. De beschikbare energieaansluiting had niet het voor ons benodigde aantal ampères. Door het aggregaat te koppelen aan die te kleine netaansluiting, komen we wel uit. Dat is een geweldige oplossing.’ Patrick Blom, programmamanager duurzaam vernieuwen bij waterschap Vallei en Veluwe, was aanvankelijk sceptisch over de schaalgrootte van het project, maar is aangenaam verrast over de impact. ‘Als waterschappen hebben we de ambitie om energiehubs te maken van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s). Dit blijkt een succesvolle vorm om dat te doen. Bovendien is het een concept dat klimaatverandering aanpakt bij de bron: iedere ton broeikasgas die je kunt voorkomen, scheelt een hoop.’

‘Samen is simpelweg de enige manier’

Ketenkracht

De operatie loopt, maar momenteel is het nog zoeken naar de juiste schaal­grootte om zo efficiënt mogelijk te zijn, vertelt Pieter Mans, een van de oprich­ters van Gashouders. ‘De hele gedachte erachter is om iets neer te zetten dat niet eenmalig zou zijn. Als het herhaalbaar is, kunnen we werkelijk impact maken.’ Uiteindelijk moet het hele land een regionaal dekkend netwerk krijgen, legt Mans uit: ‘Het moet lokaal blijven. Je wilt niet te ver rijden met het biogas, zowel vanuit milieu- als vanuit financieel oogpunt. En we verzorgen de gehele keten, van productie tot eindgebruik, met bekende, lokale partijen. Dat werkt makkelijk, transparant en komt de duurzaam­heid ten goede.’ ‘Samen is simpelweg de enige manier,’ voegt Van der Veer toe. ‘Je moet inzicht hebben in elkaars belangen en toepas­singen. Wij hebben het gas van het waterschap nodig, Gashouders biedt technische, fiscale en juridische kennis: zoiets los je alleen in de keten op.’ En juist een keteninitiatief zorgt voor de hoognodige versnelling van de energie­transitie, denkt Van der Veer. ‘Door dit soort netwerken gaan we allemaal dezelfde oplossingsrichting op. Nu zijn we nog koplopers, maar het peloton komt al vlak achter ons aan.’

Deel dit artikel