Beeld Dimitry de Bruin

Big Brown Data

De potentie van rioolwateronderzoek

'Niet iedereen gaat naar de teststraat, maar iedereen gaat naar de wc'

Ruim 17 miljoen mensen

Het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland wordt onderzocht op deeltjes van het coronavirus.

De komende 5 jaar

De komende 5 jaar betaalt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mee aan het rioolwateronderzoek.

Waarom?

Met de metingen van het rioolwater kunnen besmettingshaarden en trends in specifieke regio’s vroegtijdig worden gesignaleerd.

Grote en unieke logistieke operatie

  • Meer opgeleide bemonsteraars
  • Aanschaf apparatuur, bemonsteringsbussen, bemonsteringskasten
  • Ophogen bemonsterfrequentie
  • Logistiek monstername op locaties & transport

Opschaling bemonstering

  • April 2020 29 meetpunten
  • Augustus 2020 80 meetpunten
  • September 2020 Op alle 314 rwzi’s minimaal wekelijks
  • April 2021 Op 75% van de rwzi’s 2 of meer monsters per week
  • Juli 2021 Op alle 314 rwzi’s 4 of meer monsters per week
  • Oktober 2021 (Verwachting) Op alle 314 rwzi’s dagelijks

De potentie van Big Brown Data: graadmeter van de volksgezondheid

Obesitas

Resistentie bacteriën

Kanker

Roken & Drinken

Forensisch onderzoek

Medicijngebruik

Diabetes

Allergieën

Drugsgebruik

Gevaarlijke stoffen

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel