Werken aan gezond water

Extra zuiveringsstap of maatregelen aan de bron?

Werken aan gezond water

Extra zuiverings­stap of maat­regelen aan de bron?

Najaar 2020: uitleg over een chemobehandeling. Met het advies om een apart toilet te gebruiken. Op mijn vraag over plaszakken reageert de verpleegkundige verbaasd. Over deze mogelijkheid heeft ze nog nooit nagedacht.

Niet ieder huishouden heeft de luxe van een tweede toilet. Bovendien komen urine en ontlasting inclusief zwaar giftige middelen samen met overig rioolwater terecht in de waterzuiveringsinstallatie. Informatie over onderzoek hiernaar wijst uit dat deze middelen weinig nadelig effect hebben op ecologie. Maar er zijn veel medicijnresten en andere stoffen die onvoldoende afgebroken worden in de waterzuiveringsinstallaties en vervolgens in het oppervlaktewater terechtkomen. Samen met industrieel afvalwater, uitgespoelde gewasbeschermingsmiddelen, en helaas ook drugsafval, vormen deze stoffen een bedreiging voor het milieu. In uw rubriek Kamerleden aan het woord van oktober 2020 wordt vooral gewezen op de signaleringstaak van het waterschap. Dat de waterschappen ook de plicht hebben om te zorgen voor schoon water, daar gaan deze Kamerleden aan voorbij. Cem Laçin (SP) wijst terecht op het gespreide systeem van regelgeving, waarbij overheden naar elkaar wijzen waar het verantwoordelijkheden betreft. Waterschappen hebben de taak om te zorgen dat het oppervlaktewater gezond is. Maar gemeenten, rijksoverheid en EU zijn aan zet om te zorgen dat zorgwekkende stoffen niet in het milieu terechtkomen. Om in elk geval het rioolwater beter schoon te krijgen, investeren de waterschappen in onderzoek naar betere zuivering. Voor onderzoek en bouw van extra zuiveringsstappen zijn enorm hoge investeringen nodig. Wat door de maatschappij bekostigd zal moeten worden.

Zou het niet veel voordeliger zijn om met sterk verhoogde inspanning te werken aan het voorkomen van verontreiniging met zorgwekkende stoffen? Het zou toch niet zo moeilijk moeten zijn om, bij behandeling met ernstig verontreinigende medicatie, patiënten een mobiel toilet of toiletzakken mee te geven. Verwerking van gescheiden ingezamelde urine en fecaliën gaat veel beter dan wanneer het sterk verdund wordt met al het rioolwater. Afzonderlijke opvang en verwerking gebeurt al kleinschalig in enkele ziekenhuizen. Snelle opschaling daarvan kan de maatschappij veel geld besparen. Voor lozing door industriële bedrijven geven gemeenten een vergunning af. Koppel aan vergunningverlening afspraken over te lozen afvalwater. Hierbij zouden de hoeveelheid nutriënten en de verontreinigende milieubelastende stoffen meegenomen kunnen worden. Niet zozeer zorgwekkende stoffen betreffend, maar wel van invloed op het resultaat van rioolwaterzuivering, is de concentratie van het rioolafval. Als het minder verdund wordt door regenwater en schoon kraanwater, dan wordt het beter gezuiverd. Een middel om beperking van de hoeveelheid rioolwater te bevorderen, kan een wijziging van het systeem van belastingheffing zijn: drinkwaterafname en zuiveringsheffing koppelen aan rioolheffing. En gemeenten belasten op de hoeveelheid toegevoerd rioolwater naar de rioolzuiverings­installatie.

Inwoners worden hiermee extra gestimuleerd om zuinig te zijn met kraanwater. En begrijpen beter waar ze voor betalen. Betaling voor drinkwater aan het drinkwaterbedrijf, voor afvoer van rioolwater aan de gemeente en voor waterzuivering aan het waterschap is aan velen nauwelijks uit te leggen. Voor gemeenten vormt het een stimulans tot afkoppelen van regenwater. Bijkomend voordeel is dat dit dan wordt benut voor infiltratie in de bodem. Werken aan gezond water. Kiezen voor kostbare technische methoden of extra inspanning voor maatregelen om verontreiniging te verminderen? Anita Slaats-Damen Anita Slaats-Damen is lid van het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas namens de Algemene Waterschaps­partij.

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel