Tekst Maurits van den Toorn Beeld Hilbert Krane, Frank Jansen

Kamerleden aan het woord

Klimaatverandering met stip op 1

De waterwoordvoerders in de Tweede Kamer hebben de afgelopen 2 jaar in Het Waterschap hun mening gegeven over voor waterschappen belangrijke beleidsdossiers. Hoe kijken zij terug op de afgelopen kabinetsperiode? En wat moet er volgens hen de komende 4 jaar gebeuren?

Sparren

Met de komende verkiezingen vertrekken veel Kamerleden en verdwijnt er een hoop expertise uit het parlement, ook op waterschapsgebied. In januari was al bekend dat na 17 maart zeker 44 Kamerleden niet terugkomen (en tussentijds vertrokken er ook al dertig). Kamervoorzitter Khadija Arib heeft meermaals laten blijken dat het rouleren naar haar smaak wat te hard gaat. Ze roept politieke partijen op om zuinig te zijn op hun oudgedienden. Wat betreft de voorzitter moet er meer continuïteit en rust in het Kamerwerk komen. Om nieuwe Kamerleden aan het vak te laten wennen, pleitte ze eerder voor het instellen van een vertrouwenspersoon of coach voor elke parlementariër. ‘Nieuwe Kamerleden moeten met iemand kunnen sparren. Liefst iemand van buiten die lang Kamerlid is geweest, iemand met wie je kunt praten over hoe je effectief opereert, hoe je omgaat met de druk,’ zei zij hierover. Arib hoopt dat de fracties en partijen van de nieuwe Tweede Kamer dit gaan doen. Tegelijkertijd is de ambtelijke organisatie aan het kijken naar manieren om Kamerleden goed voor te bereiden op het Kamerwerk. De Unie van Waterschappen verwelkomt nieuwe waterwoordvoeders in de Kamer met een informatiepakket over het werk van de waterschappen en het aanbod van een werkbezoek aan het waterschap in de eigen regio.

Gerelateerde artikelen