Hoogwater in Nederland

De afgelopen periode kreeg Nederland op meerdere plekken te maken met hoogwater. In de nacht van 9 februari werd bij Lobith bijvoorbeeld een waterstand van 14.55m+ NAP bereikt. Voor sommige waterschappen was dat een reden om met een camera op pad te gaan. Zo maakte het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden luchtopnamen van het hoogwater op de Nederrijn en Lek tussen Nieuwegein en Amerongen. Het doel van de opnamen? Om uit te leggen wat hoogwater en opschalen voor het waterschap betekenen en wat een calamiteitenorganisatie allemaal doet. Op het YouTube-kanaal van het waterschap is meer beeld te zien. Op de foto: de wijk Vreeswijk in Nieuwegein. Beeld Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden