Judith de Jong (l.) en Jane Alblas


Hoofdredactioneel commentaar

Ommetje naar de stembus

Ik weet niet hoe het met u zit, maar na bijna 1 jaar coronamaatregelen en beperkte toegang tot de sportschool is mijn conditie zienderogen achteruitgegaan. Ik heb het zelfs gepresteerd om spierpijn te krijgen van het opzetten van mijn kerstboom. Geen wonder dus dat mijn werkgever, de Unie van Waterschappen, is opgetreden. Alle collega’s hebben de Ommetje-app van de Hersenstichting gedownload. Behalve dat je door meer ommetjes te lopen boven je collega’s kunt komen te staan in de ranglijst (een competitie-element dat mij zeer motiveert), krijg je na elk ommetje als beloning ook een hersenweetje van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Zo las ik onlangs dit hersenweetje: ‘De hersenen bestaan voor een groot deel uit water. Uitdroging kan onder andere leiden tot problemen met het denkvermogen, zoals geheugen, aandacht, begrijpen en leren. Een volwassene heeft dagelijks 1,5 tot 2 liter vocht nodig.’ Maar... water is niet alleen belangrijk voor onze hersenen. Ook voor de in deze pandemie zo belangrijke hygiëne is water nodig. Dieren en planten hebben water nodig om te kunnen leven. De bodem heeft water nodig om vruchtbaar te kunnen zijn. En er is water nodig voor scheepvaart, transport. Kortom: zonder water geen volksgezondheid, geen leefbaarheid, geen voedsel, geen leven.

Vandaar dat de Unie van Waterschappen zich – met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie en samen met de drinkwaterbedrijven, gemeenten en provincies – inspant om water hoog op de politieke agenda te krijgen. We stellen zelfs voor om water als leidend principe in de fysieke leefomgeving te zien, omdat het de randvoorwaarde is voor al het welzijn en de welvaart in ons land. Voldoende en schoon water is geen vanzelfsprekendheid. De primaire basis­behoefte water staat namelijk onder druk. Door onder meer de droogte en milieuvervuiling zijn er drastische keuzes nodig van een volgend kabinet: moeten we overgaan op andere teelten en gewassen om waterverlies te verminderen? Gaan we zuinig gebruik belonen? Moeten er strengere regels komen om zorgwekkende, chemische stoffen uit water te weren? In deze editie van Het Waterschap blikken we vooruit op de Tweede Kamerverkiezingen. Met onder andere een interview met de drie voorzitters van de koepelorganisaties van de decentrale overheden en een analyse van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen: wat zijn de verschillende standpunten rond waterbeheer? Ook kijken waterwoordvoerders in de Tweede Kamer terug op de afgelopen 4 jaar en vooruit naar de volgende kabinetsperiode. Naast deze verkiezingsartikelen hebben we in dit nummer ook aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van ict. Geen Ommetje-app, maar geautomatiseerde stuwen en gemalen en gebruik van data science bij de waterschappen bijvoorbeeld. Veel leesplezier en wandel ook vooral naar een stemlokaal op 17 maart om een waterproof keuze te maken! Jane Alblas, vormt samen met Judith de Jong de hoofdredactie

Deel dit artikel