Column Jan Huitema

Menselijk fosfaat

Aan het begin van 2020 kreeg ik de eervolle opdracht om namens het gehele Europees Parlement een rapport te schrijven met daarin aanbevelingen voor een meer circulair Europa. Zeven categorieën worden hierin belicht, waaronder de categorie voedsel, water en nutriënten. Om zo veel mogelijk praktische kennis op te halen, ben ik het land ingegaan om bedrijven en instellingen te bezoeken die bezig zijn met circulaire economie. Zo ook bij Waternet en waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ik kwam daar voor mij het meest sprekende voorbeeld tegen, waar wet- en regelgeving circulariteit in de weg staat. Door nieuwe technieken kan fosfaat gewonnen worden uit rioolwater. Dit fosfaat kan vervolgens gebruikt worden als waardevolle meststof in de landbouw. Helaas mag het gewonnen fosfaat uit rioolwater niet gebruikt worden in de landbouw. In plaats daarvan wordt het rioolslib verbrand en de as verwerkt in bijvoorbeeld bouwmaterialen. Een lineair model dus. Veel beter zou het zijn om de mestkringloop weer te sluiten, zoals in de natuur. Wij mensen zetten ons voedsel om in ontlasting en de meststoffen uit ontlasting worden door voedselgewassen weer gebruikt om voedsel te produceren. Om toch in de fosfaatbehoefte van onze voedselgewassen te voorzien, importeert de Europese Unie grote hoeveelheden fosfaatkunstmest vanuit landen als Marokko. Daar staat bijvoorbeeld de grootste fosfaatmijn ter wereld. Door de grote vraag slinken de fosfaatvoorraden in de wereld snel. Er zou nog voor slechts 80 tot 200 jaar genoeg fosfaat beschikbaar zijn. Een tekort aan fosfaat zou een ramp zijn voor de mensheid. Zonder fosfaat kunnen onze voedselgewassen niet groeien. Zonder fosfaat is er geen leven mogelijk. Het is daarom van groot belang om duurzaam met fosfaat om te gaan. In mijn rapport roep ik de Europese Commissie nadrukkelijk op om tot criteria te komen waarbij fosfaat gewonnen uit rioolwater gebruikt kan worden als meststof. Mijn rapport is met een ruime meerderheid aangenomen door het voltallige Europees Parlement. Met dat mandaat in de hand zal ik politieke druk blijven uitoefenen totdat “menselijk” fosfaat gebruikt mag worden als fosfaat en als natuurlijke vervanger van kunstmest.

@jhuitema

Jan Huitema heeft namens de VVD zitting in het Europees Parlement en is actief in de Milieucommissie en de Landbouw­commissie.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel