Beeld Dimitry de Bruin

Waterbalans centraal in droogte-aanpak

De watervraag neemt toe, terwijl de beschikbaarheid van water als gevolg van de droogte afneemt. Hierdoor raken vraag en aanbod uit balans en komt het watersysteem onder druk te staan. Toch neemt door klimaatverandering de neerslaghoeveelheid toe. Er is op zichzelf dus genoeg water, alleen niet altijd op het juiste moment en op de juiste plaats. Waar waterschappen van oudsher gericht zijn op het afvoeren van een teveel aan water, verschuift nu de prioriteit naar het langer vasthouden en opslaan van water. Een omslag naar de nieuwe balans in het watersysteem is nodig.

Watervraag

De watervraag is hoog op het moment dat het aanbod van water het laagst is

Door droogte moet er in de land- bouw meer worden gesproeid en heeft de natuur meer water nodig

Als het echt warm wordt, neemt het aantal zwembadjes in tuinen toe en stijgt het waterverbruikTekst

Onttrekkingen

(jaarlijks gemiddelde, kan per regio verschillen)

70%

Verdamping

20%

Afvoer via sloten/rivieren

10%

Waarvan:

Drinkwater

Gemiddeld jaar - 7%

Jaar met droge zomer - 5,6%

Landbouw

Gemiddeld jaar - 1,5%

Jaar met droge zomer - 3,25%

Industrie

Gemiddeld jaar - 1,25%

Jaar met droge zomer - 1%

Overig

Gemiddeld jaar - 0,25%

Jaar met droge zomer - 0,15%

Elke druppel telt

De waterschappen willen het regenwater zo veel mogelijk vast- houden waar het valt en infiltreren in de bodem. Daarvoor zijn nodig: gezonde vitale bodems, herstel van sponswerking en ruimte om water op te vangen

Zuinig met water

Het bewustzijn van ondernemers en consumenten moet worden vergroot, zodat ze meer water besparen. Verder willen de water-schappen onderzoek doen naar het hergebruik van restwater en de inzet van alternatieve bronnen

Water wordt sturend

Water moet sturend worden. De waterschappen willen natuurlijke watersystemen als beekdalen herstellen en veenweidegebieden vernatten, grondgebruik en teelten waar nodig aanpassen en zorgen dat er klimaatbestendig wordt gebouwd

Onttrekkingen

(jaarlijks gemiddelde, kan per regio verschillen)

Door droogte moet er in de land- bouw meer worden gesproeid en heeft de natuur meer water nodig

Als het echt warm wordt, neemt het aantal zwembadjes in tuinen toe en stijgt het waterverbruikTekst

Watervraag

De watervraag is hoog op het moment dat het aanbod van water het laagst is

1,1 miljard m3 grondwater

wordt er jaarlijks onttrokken

10%

Waarvan:

Drinkwater

Gemiddeld jaar - 7%

Jaar met droge zomer - 5,6%

Landbouw

Gemiddeld jaar - 1,5%

Jaar met droge zomer - 3,25%

Industrie

Gemiddeld jaar - 1,25%

Jaar met droge zomer - 1%

Overig

Gemiddeld jaar - 0,25%

Jaar met droge zomer - 0,15%

70%

Verdamping

20%

Afvoer via sloten/rivieren

Beeld Dimitry de Bruin

Waterbalans centraal in droogte-aanpak

De watervraag neemt toe, terwijl de beschikbaarheid van water als gevolg van de droogte afneemt. Hierdoor raken vraag en aanbod uit balans en komt het watersysteem onder druk te staan. Toch neemt door klimaatverandering de neerslaghoeveelheid toe. Er is op zichzelf dus genoeg water, alleen niet altijd op het juiste moment en op de juiste plaats. Waar waterschappen van oudsher gericht zijn op het afvoeren van een teveel aan water, verschuift nu de prioriteit naar het langer vasthouden en opslaan van water. Een omslag naar de nieuwe balans in het watersysteem is nodig.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel