Waterbazen

De waterschappen voeren de gezamenlijke campagne Waterbazen: om zoveel mogelijk Nederlanders te betrekken bij het werk van de waterschappen en ze te prikkelen om zelf ook waterbewust bezig te zijn. Steeds meer mensen dragen bij aan schoon en voldoende water. De waterschappen bedanken deze waterbazen, geven tips over wat mensen zelf kunnen doen en laten zien hoe de waterschappen werken aan schoon en voldoende water en veilige dijken. Vanaf 25 oktober is er 4 weken lang actief campagne gevoerd, met name via social media. Dit zijn de eerste resultaten.

  • Alle 21 waterschappen voeren 1 campagne: de Waterbazen.
  • Er zijn 6 voorbeelden uitgelicht: een tegel uit de tuin halen, een dak vergroenen, een watervriendelijk schoolplein aanleggen, afval uit het water halen, een geveltuin aanleggen en zwerfvuil opruimen langs de waterkant.
  • Er staan 9 tips op de landelijke campagnepagina waterschappen.nl/waterbazen.
  • In het voorjaar volgt een tweede campagnepiek, als het mogelijk is ook met publieksacties. De campagne zal de komende jaren doorlopen en zich blijven ontwikkelen.