Beeld Branko de Lang

In beeld

Nederland kampt nog steeds met droogte

In oktober viel een hoop regen, maar nog steeds is er sprake van een groot neerslagtekort. Het is nog maar de vraag of dat aan het einde van de winter is weggewerkt. Vooral het zuidoosten en oosten hebben er last van. De kans is groot dat droogte ook in het voorjaar van 2021 een probleem wordt. Afgelopen najaar organiseerde de Unie van Waterschappen een on­line droogte-event. Tijdens die bijeenkomst werd opnieuw duidelijk dat droogtebestrijding een gezamenlijke opgave is, waarbij goed samenwerken tussen waterbeheerders, de verschillende overheden en drinkwaterbedrijven essentieel is. Bovendien is van belang dat de politiek zich realiseert dat water een ordenend principe is bij de inrichting van Nederland. Volgens Dirk-Siert Schoonman, portefeuillehouder droogte bij de Unie van Waterschappen, bestrijden we droogte 'door, naast technische maatregelen, keuzes te maken in onze ruimtelijke inrichting door buffering en infiltratie te laten plaatsvinden en door oppervlaktewater en grondwater als één watersysteem te benaderen. We moeten de waterbalans zoeken en waar nodig herstellen'.