Column Marianne Vermijs

Anders denken

‘We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde manier van denken als waarmee we de problemen ooit veroorzaakt hebben,’ leerde Albert Einstein ons al. Innoveren moeten we, ook in onze sector. Om die innovatie te stimuleren zijn drie pijlers belangrijk: een geolied innovatieproces, een hechte samenwerking en digitalisering. We hebben een fantastische ambitie met elkaar. We willen bijdragen aan een duurzame samenleving. Waterschappen hebben de ambitie uitgesproken om in 2050 100 procent circulair te zijn, waarbij een eerste doel gesteld is om 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken in 2030. En dat lukt ons alleen als we elkaar binnen de sector uitdagen om anders naar ons werk te kijken. Door innovatie. In de praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan, want stiekem zitten we best vastgeroest in onze patronen. In de afgelopen jaren hebben we bij Sweco veel energie gestopt in het professionaliseren van het innovatieproces. Het ging met vallen en opstaan, want ook wij vielen gemakkelijk terug in een bekende aanpak. We hebben in eerdere projecten veel leergeld betaald en de noodzaak om veel bewuster en doelgerichter met innovatie bezig te zijn was groot. Inmiddels hebben we een creatieve en doeltreffende manier gevonden om naar complexe problemen en vragen te kijken: Design Thinking. Met deze methodiek worden snel en efficiënt ideeën gegenereerd en getest bij de eindgebruiker. Dit proces kent vier stappen: Discover (wat is het probleem dat je wilt gaan oplossen?), Design (heb je al iets bedacht?), Develop (wat wil je gaan maken?) en Deliver (wat wil je uiteindelijk opleveren?). We zijn erachter gekomen dat je met deze manier van werken echt een verschil kunt maken. Samen in een doordacht proces naar nieuwe, relevante oplossingen toewerken. Dit principe passen we bijvoorbeeld toe bij het project waarbij we samen met een aantal andere partijen aan de slag gaan met de renovatie van de kademuren in de historische binnenstad van Amsterdam. Met name de hinder voor inwoners tijdens de reconstructie wordt geminimaliseerd door een innovatieve aanpak, die we volgens het principe van Design Thinking hebben ontwikkeld. Succesvolle innovaties beginnen bij een menselijke manier van samen werken (bewust met een spatie). Binnen een team, door saamhorigheid en groepsgevoel, kan een organisatie meer bereiken dan iemand ooit in zijn eentje zou kunnen. De kracht van het samen werken ligt dus juist in het teamverband. Daarvoor moet je wel goed weten wat je aan elkaar hebt. Wij starten een nieuw project door elkaar eerst echt goed te leren kennen. Wat drijft iemand, waar zitten zijn grootste competenties? Zijn er persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het project? Je leert elkaar dan beter als mens kennen, zeker in deze tijd waarin we elkaar de hele dag digitaal spreken. Zodra je weet wat je aan elkaar hebt en de randvoorwaarden duidelijk zijn, ontstaat er ruimte voor innovatie en gaan ideeën vliegen. Die ruimte ontstaat ook door gebruik te maken van slimme digitale tools. De juiste informatie op de juiste plek, geeft ruimte voor nieuwe ideeën. Digitalisering van ons vak is nooit een doel op zich, maar het helpt ons verder. Door slimme softwaretoepassingen kunnen organisaties en medewerkers meer waarde toevoegen en verspilling verminderen. Zo gebruikten we bij een Light Rail-project in Bergen, Noorwegen de zelf ontwikkelde BIM Jira SMaRT. Dit is een digitale omgeving, waarbij samenwerking gerealiseerd is tussen vier landen, vierhonderd betrokkenen en dertig verschillende disciplines. Ik geloof dat elke organisatie met deze drie pijlers kan excelleren. En dan zullen we nog verrast zijn welke enorme stappen we kunnen maken op weg naar een duurzame samenleving.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel