Van de lezer

Droogte hebben we aan onszelf te danken

Natuurlijk is het wegblijven van neerslag de hoofdoorzaak van de droogte. Maar de waterbeheerder die nu roept dat het fundamenteel anders moet, moet ook bij zichzelf te rade gaan. Een waterbeheerder is in essentie een beheerder van een systeem dat andere investeerders (een koopman uit de zeventiende eeuw, een ministerie van Landbouw) hebben gemaakt. Nu nog worden de meeste waterschapswerken voor een groot deel gesubsidieerd. Dan geldt het adagium: wie betaalt, bepaalt.  Investeerders stellen voorwaarden aan hun investering. Die voorwaarden waren eeuwenlang bedoeld om een ideaal klimaat voor de landbouw te scheppen. Dat was helemaal niet zo’n gek idee. Het ging immers om de voedselvoorziening van Nederland. Landbouwers wilden zo vroeg en zo lang mogelijk van hun landbouwgrond gebruikmaken. Dat betekende dat de grondwaterstand zo vroeg mogelijk in het jaar zo laag mogelijk was. Dan warmde de grond snel op om het gewas de gelegenheid te geven zo snel mogelijk te groeien.

Daardoor zitten we nu met de gebakken peren. We hebben een watersysteem gemaakt om zo droog mogelijk het groeiseizoen in te gaan. Maar voor de toekomst is dat veel te droog. Ik verwacht dat er geen investeerders zijn die dat voor de waterschappen willen omdraaien. Dat moeten de waterschappen zelf doen. Zij zijn namelijk de waterbeheerder van hun beheersgebieden. Beheersgebieden zonder water hebben geen waterbeheerder nodig. Zorg er daarom als waterbeheerder voor dat er water in het gebied blijft. Gebruik daarvoor de natuurgebieden. Zorg dat deze gebieden de spons van het beheersgebied worden en betaal de beheerders van natuurgebieden voor het vasthouden van water. De klimaatverandering zet de uitgangspunten voor het waterbeheer onder druk. Waterbeheerder: word klimaatinvesteerder van nieuwe klimaatbestendige uitgangspunten voor het watersysteem en voor maatregelen in dat systeem. Doe dat niet alleen. Gebruik daarvoor de kennis die bij alle belanghebbende partijen aanwezig is. Wees zo de trotse klimaatinvesteerder van jouw waterbeheersgebied.

Derk Jan Marsman Beleidsontwikkelaar hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, met werkervaring door heel waterbeheer Nederland.

Deze reactie van Derk Jan Marsman is op persoonlijke titel geschreven. Wilt u reageren, een oproep doen of uw mening kwijt? Mail dan naar hetwaterschap@publiekdenken.nl.

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel