Feestje van verhuizende vissen

In het voorjaar migreren vissen massaal naar geschikte plekken om te paaien. Onderweg komen ze allerlei obstakels tegen, zoals stuwen, sluizen en gemalen. Om te zorgen dat ze toch hun bestemming bereiken, kunnen waterbeheerders de route van trekvissen zo veel mogelijk vrij maken, bijvoorbeeld door visvriendelijke passages aan te leggen.

De migratie van vissen krijgt extra aandacht op 24 oktober. Dan vindt de Wereld Vismigratie Dag plaats, een eendaagse viering waarbij wordt stilgestaan bij het belang van open rivieren en de vrije migratie van trekvissen. Op de foto: een vispassage bij Doesburg.