Tekst Bas Nieuwenhuijsen

Duurzame keuzes hebben de toekomst

Milieukosten bouw in beeld gebracht

Met de gegevens in de Nationale Milieudatabase (NMD) van Stichting Bouwkwaliteit kunnen waterschappen berekenen wat de milieueffecten zijn van het werk dat ze willen uitvoeren. Zo kunnen ze meer rekening houden met het milieu en als het meezit ook nog geld besparen.

Aan het woord is Meinke Schouten, beleidsadviseur Duurzaamheid bij de Unie van Waterschappen. ‘De NMD bevat informatie over materialen en producten die worden gebruikt in de bouwwereld. Het zijn gegevens over de impact op het milieu, zoals het effect op het klimaat, de aantasting van de ozonlaag en verzuring en vermesting en de kosten van het opvangen daarvan. Die kun je uitdrukken in een bedrag in euro’s. Vervolgens kun je berekenen wat de milieukosten zijn van het werk dat je wilt uitvoeren.’ Ook waterschappen leveren een bijdrage aan de NMD. Schouten: ‘Ze gebruiken vaak specifieke materialen en producten. Bijvoorbeeld voor beschoeiingen, damwanden, duikers, bodembeschermingsmatten en dijkversterking. Veel gegevens hierover voegen we dit jaar toe. We hebben hiervoor een subsidie gekregen uit de klimaatenvelop van het rijk.’ Duurzame keuzes zijn de toekomst, vult Fernand Hoogeveen aan. Hij is coördinator Duurzaam opdrachtgeverschap bij het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. ‘Wij hergebruiken steeds meer materiaal, bijvoorbeeld goed hout van houten damwanden die je vernieuwt. Wat we vroeger beschouwden als afval, is nu grondstof voor een nieuw (half)product.’

Kritischer Natuurlijk geven milieuprestaties niet alleen de doorslag. ‘Andere zaken, zoals maatschappelijk draagvlak of het stimuleren van biodiversiteit, kunnen ook een rol spelen.’ Vaak doen we iets uit gewoonte, aldus Schouten. ‘Maar als we kritischer zijn, kunnen we andere keuzes maken, die beter zijn voor het milieu. En soms gewoon geld besparen.’

image

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel