Column Rogier van der Sande

Helden

Door het coronavirus is het leven in Nederland drastisch veranderd. We leven in een historische tijd, waarin een groot beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheid van Nederlanders en ook op onze flexibiliteit. Voor de waterschappen als vitale sector gaat al het werk door. Onze helden op de rioolwaterzuiveringsinstallaties, de peilbeheerders en de dijk- en waterkwaliteitsinspecteurs zorgen ervoor dat Nederland, ook tijdens de coronacrisis, schoon en veilig wordt gehouden. Onze bestuurders en medewerkers hebben zich verder in korte tijd weten te bekwamen in het online vergaderen, waardoor hun werk en het democratisch proces dat hoort bij het besturen van een waterschap op afstand door kunnen gaan. Ik bedank iedereen voor het tonen van zo veel aanpassingsvermogen in deze crisistijd  en het vakmanschap dat dag in, dag uit nog altijd zorgt voor een waterveilig en schoon Nederland! Waar veel waterschapswerk doorgaat, krijgen processen en projecten waaraan we samen met onze medeoverheden en andere partners werken, te maken met uitstel, vertraging of zelfs afstel. Klimaatplannen zijn op een lager pitje komen te staan. De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. De stikstofdiscussie is naar de achtergrond verdwenen en de internationale projecten binnen het Blue Deal-programma zijn voor maanden stil komen te liggen. Van groot belang is dat we ook met tegenspoed onze rol als maatschappelijke partner blijven pakken en solidair zijn met onze medeoverheden en samenwerkingspartners. De effecten van de coronacrisis zijn groot. Er zal dus nog lange tijd een beroep worden gedaan op ieders flexibiliteit en creativiteit. Ik heb vertrouwen in de waterschapsmedewerkers en -bestuurders, collega’s bij de medeoverheden en andere partners en ben ervan overtuigd dat we ook in de nieuwe realiteit van een Nederland na corona samen mooie resultaten kunnen boeken in het klimaatbestendig, schoon en veilig houden van Nederland. Deze pandemie zet ons met beide benen op de grond en laat zien wat het allerbelangrijkste is: gezondheid. Ik ben dan ook trots dat wij op de rioolwaterzuiveringsinstallaties het RIVM hebben kunnen helpen in het onderzoek naar het coronavirus, dat wij met voldoende beschermingsmiddelen ons personeel hebben kunnen beschermen en hoe wij met werken in wisseldiensten en door massaal thuis te werken het besmettingsgevaar tot een minimum hebben geprobeerd te beperken. Tot slot wil ik iedereen die geveld is door het virus of in zijn of haar omgeving met ziekte- of zelfs sterfgevallen te maken heeft, heel veel sterkte toewensen.

Rogier van der Sande is voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel