Column Marjan Minnesma

Vertel het verhaal

De waterschappen zijn alweer jaren bezig met allerlei projecten om onderdeel te worden van de circulaire economie. Ik merk dat mensen van buiten dat werkveld er vaak weinig van weten. Dat is jammer, want iedereen betaalt waterschapsbelasting en daarvoor doen waterschappen meer dan water goed beheren en schoon houden. Het is inspirerend om te zien wat er gebeurt met water uit het riool. Dat dit niet alleen vies is, maar juist vol grondstoffen zit. En dat dit water ook vaak warm is en dat je er energie uit kunt halen; riothermie, wie heeft daar ooit van gehoord? Ik zag drijvende zonnepanelen boven op het water van de waterschappen en boven bezinkbakken bij de waterzuivering.

Sinds het Klimaat- en Energieakkoord werden afgerond zijn er in Nederland dertig regio’s die dertig Regionale Energie Strategieën (RES-en) moeten maken. In zo’n regio speelt ook de waterbeheerder een rol. De waterschappen kunnen een deel van de opgave op zich nemen om meer duurzame energie te produceren in Nederland. Zon op en bij het water, maar ook allerlei vormen van energie uit iets dieper en stromend water en energie uit afvalwater horen daarbij.

Veel waterschappen kunnen ook nog wel grote hoeveelheden energie besparen. Er wordt enorm veel water weg- en omhoog gepompt en verplaatst. Al die pompen samen verbruiken ontzettend veel energie. Er zijn vier typen pompen waarbij type drie en vier veel zuiniger zijn dan een en twee. De overgang naar de moderne pompen heb je vaak ruim binnen de 5 jaar terugverdiend. Wettelijk gezien ben je dan ook verplicht om het te doen. Echter, als er niet gehandhaafd wordt, dan wordt dit gebod vaak genegeerd.

Toch zou het een goed idee zijn, want al die pompen samen verbruiken enorm veel energie en daarop besparen zet echt zoden aan de dijk. Economisch kan het heel goed. Waarom dan wachten? We hebben immers allemaal een rol te spelen om ontwrichtende klimaatverandering zo veel mogelijk te voorkomen? En als er een bestuurslaag is die last zal krijgen van de gevolgen van klimaatverandering, dan zijn het wel de waterschappen.

Er is dus nog wat werk aan de winkel. Vertel het verhaal aan alle Nederlanders: hoe de waterschappen grondstoffen uit afvalwater halen en ervoor zorgen dat die grondstoffen weer nuttig worden gebruikt. Daar kun je op termijn ook steeds meer geld mee verdienen, net als met energie besparen en met energie opwekken uit zon, wind en water!

Marjan Minnesma is directeur van Urgenda, de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel