Tekst Maurits van den Toorn

Beeld Merlin Daleman

Kamerleden aan het woord

Geborgde zetels:
voor of tegen?

De geborgde zetels in besturen van waterschappen komen steeds vaker onder vuur te liggen. Ondemocratisch en aan inwoners moeilijk uit te leggen, zo luidt de kritiek. Bovendien zouden boeren, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties zich prima via de “gewone” politieke partijen kunnen laten vertegenwoordigen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil voor 2021 met een evaluatie komen. Hebben geborgde zetels hun beste tijd gehad?

Gerelateerde artikelen