Wanneer de waterstanden in de grote rivieren laag zijn, omdat het ook in Duitsland en het Alpengebied weinig heeft geregend, is er minder tegendruk van zoet rivierwater tegen het zoute water van de zee. Zout kan dan verder Nederland in stromen, waardoor het water in rivieren en vertakkingen van die rivieren naar sloten en kanalen zouter wordt.

Verzilting zoet water aangepakt

In tijden van droogte loopt het zoutgehalte in onze zoete wateren langzaam op. Omdat zoet water wordt gebruikt voor de landbouw en als drinkwater, is het belangrijk om deze verzilting tegen te gaan.

Zouter water kan bomen- en bollenteelt schade toebrengen.

Maatregelen

In het IJsselmeer, onze nationale regenton, treffen we maatregelen tegen verzilting.

Plaatsen van bellenschermen

In de schutsluizen worden buizen op de bodem geplaatst waar lucht door gaatjes wordt gepompt. De luchtbelletjes scheiden het zoute en zoete water en gaan zo zoutindringing tegen.

Zoutvang en zouthevel

Direct achter de spuisluizen liggen diepe putten. Het zware zoute water dat binnenkomt zakt direct naar de bodem en kan niet doorstromen. Het zout kan vervolgens met een zouthevel bij laag water uit het diepe deel van de put worden opgezogen en teruggebracht naar de Waddenzee.

Continu monitoren van zoutgehalte

Rijkswaterstaat meet continu het zoutgehalte in het water, onder andere via meetvaartuigen. Zo weten we precies wat de zoetere plaatsen zijn en waar een verhoogd zoutgehalte is, zodat we daarop kunnen handelen.

Lozing zout water beperken

Met aanpalende waterschappen wordt afgesproken om lozingen van water met een hoger zoutgehalte zo veel mogelijk te beperken. Ook de uitwisseling van water tussen het IJsselmeer en Markermeer wordt afgestemd op het zoutgehalte in beide wateren.

Extra pompen bij de zoutwaterhevels

Zout water kan normaal gesproken bij eb worden afgevoerd via zoutwaterhevels. Door de inzet van pompen kan dat bij droogte continu.

Water spuien ondanks watertekort

Als het peil van het IJsselmeer het toelaat, kan verzilt water naar de Waddenzee worden gespuid. Hiermee wordt zout afgevoerd.

Zuinig schutten in de sluizen

Schepen moeten wachten tot de sluis vol ligt voordat ze het IJsselmeer kunnen binnenvaren. Er komt op deze manier minder zout water binnen.

In 2018 hadden mensen in Uithoorn zelfs kwallen bij de vlonders aan hun huis.

Deel dit artikel