Tekst Jelle van der Meulen

Beeld Valerie Kuypers

Klimaatadaptatie

‘Ook de veiligste delta ter wereld blijft kwetsbaar’

Peter Glas: ‘We kijken ver vooruit en volgen een adapatieve aanpak’

Deltacommissaris Peter Glas

De dagbladen stonden er een dag lang vol van. Een stijgende zeespiegel bedreigt het voortbestaan van Nederland, betoogt Rutger Bregman in een open brief aan alle Nederlanders. ‘Het Deltaprogramma houdt rekening met alle scenario’s,’ zegt deltacommissaris Peter Glas geruststellend. Maar dat neemt niet weg dat we waakzaam moeten blijven.

De grootste gemalen ter wereld, een permanente vloot van baggerschepen in de Noordzee om constant zand de kust op te spuiten en een kwart van diezelfde Noordzee volgebouwd met windmolens. Als we de stijging van de zeespiegel tot 2 meter weten te beperken, zijn alsnog extreme maatregelen nodig waarbij het huidige Deltaprogramma verbleekt, aldus Bregman, historicus en auteur bij De Correspondent. In zijn brief “Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan van Nederland” waarschuwt hij voor een herhaling van de Watersnoodramp in 1953, toen beleidsmakers de ernst van de dreiging onderschatten of simpelweg negeerden. Bregman roept daarom op om opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken en de strijd met het water aan te gaan.

‘Het Nederlandse waterbeheer is een succesverhaal’

Toekomst

Met het Deltaprogramma wordt dan ook al hard gewerkt aan een veilige toekomst voor Nederland, stelt deltacommissaris Peter Glas. ‘We kijken ver vooruit en volgen een adaptieve aanpak, met maatregelen die nu nodig maar tegelijkertijd flexibel zijn. Op die manier houden we opties open voor maatregelen die in de toekomst wellicht nodig zijn. Zo kunnen we grote schade beperken en ons land leefbaar en veilig houden.’

Met de huidige kustverdediging en strategie ligt de grens van een handelbare zeespiegelstijging op zo’n 2 meter. ‘Maar ook hierna zijn er nog vele mogelijke technische maatregelen te treffen,’ weet Glas. ‘Binnen het Deltaprogramma ontwikkelen we mogelijke toekomstbeelden, gericht op vasthouden van de huidige kustlijn, maar ook op meebewegen of zeewaarts verleggen. Bovendien gaat het bij zeespiegelstijging niet alleen om de absolute hoogte van het water, maar ook om de stijgsnelheid, die grote invloed kan hebben op de levensduur van waterkeringen. We houden dan ook rekening met al deze zaken en met alle scenario’s,’ verzekert Glas.

Veilig

Tegelijkertijd is er inderdaad nog veel onzekerheid, zowel over de precieze gevolgen van klimaatverandering als over de mogelijkheden van (toekomstige) technologische innovaties. Glas vindt het daarom goed dat Rutger Bregman aandacht vraagt voor de stijgende zeespiegel en waterbeheer. ‘We moeten er met z’n allen voor zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft,’ legt Glas uit. ‘Het Nederlandse waterbeheer is een succesverhaal, maar dat succes heeft een keerzijde: dat we ons veilig voelen. En we zijn dan wel de veiligste delta ter wereld, maar we blijven kwetsbaar. Het vertrouwen dat we hebben in de overheid gaat wellicht ten koste van het waterbewustzijn. Daar moeten we dus ook aan blijven werken.’

Gerelateerde artikelen

Deel dit artikel