Crisiscommunicatiepool waterschappen van start

Als er zich een crisis voordoet bij de waterschappen zijn collega’s vaak dagenlang in touw. Bijvoorbeeld bij hoogwater, een instabiele dijk, een chemische lozing of problemen met een waterzuivering. De ervaring leert dat hulp van collega’s uit het land die in kunnen springen, vaak welkom is. Om dat goed te regelen richt de Unie van Waterschappen een pool in van communicatiecollega’s: de crisiscommunicatiepool.

De pool bestaat uit communicatieprofessionals van de waterschappen die bereid zijn om waar mogelijk collega-waterschappers te helpen bij calamiteiten. Die collega’s moeten dan wel weten wat ze te wachten staat en in welke rollen ze kunnen helpen. Om goed van start te gaan, komt er een kick-off bijeenkomst. 

De eerste bijeenkomst staat in het teken van:

  • Kennismaken met (potentiële) deelnemers aan de pool
  • Opzet en doelstelling van de crisiscommunicatiepool
  • Inventariseren wensen en mogelijkheden
  • Bepalen vervolgtraject

De bijeenkomst wordt mede begeleid door Inconnect. Inconnect is een strategisch adviesbureau op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. Zij hebben crisiservaring bij zowel rijksoverheid als operationele diensten. Daarnaast beschikken ze over theoretische kennis en expertise.  

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor communicatieprofessionals van de waterschappen die mee willen doen met de crisiscommunicatiepool.


Wanneer:

16 april 2020, van

14.00 uur tot 16.30 uur,

inloop vanaf 13.30 uur


Waar:

Eenhoorn Meeting Center Amersfoort,

Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

(pal tegenover het NS-station).   

 

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot 2 april via de agenda op de website uvw.nl. Voor meer informatie: Arthur Laumann van de Unie van Waterschappen (alaumann@uvw.nl).

image

Deel dit artikel